Informacje

Banki udzieliły w styczniu mniej kredytów konsumpcyjnych, ale wzrosła ich wartość

br

  • 17 marca 2017
  • 08:51
  • 0
  • Tagi: banki BIK finanse karta kredytowa kredyt
  • Powiększ tekst

O 1,7 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych udzielono w styczniu 2017 r. w ujęciu rocznym, wzrosła jednakże o 8,8 proc. ich wartość. W tym samym czasie wydano mniej – o 2,6 proc. - kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższa o 6,4 proc. Natomiast więcej udzielono - o 6,0 proc. - kredytów mieszkaniowych, a ich wartość zwiększyła się o 6,8 proc. - poinformowało w komunikacie Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Początek roku pokazał kontynuację wcześniej obserwowanych trendów. Kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych udzielono mniej niż rok wcześniej, za to na wyższe kwoty podpisanych umów. W przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosty r/r nastąpiły zarówno w liczbie jak i wartości udzielonych kredytów. Na wynik stycznia i najpewniej jeszcze lutego wpływ ma program MdM ze środkami przeznaczonymi na dofinansowanie wkładu własnego w 2017 r. - czytamy w komunikacie.

Jak informuje BIK w styczniu 2017 r. udzielono 505,6 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 5,5 mld zł. Sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych wygląda stabilnie.

Uwzględniając układ dni roboczych spodziewamy się podobnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w lutym jak rok wcześniej – informuje BIK.

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł +3,9 proc. w lutym 2017 r. Oznacza to, że w lutym 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 3,9 proc. w porównaniu z lutym 2016 r.

BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych, który jest wskaźnikiem terminowość obsługi kredytów konsumpcyjnych, w styczniu 2017 r. osiągnął wartość 65,2. W miesiącu styczniu 120 tys. rachunków osiągnęło powyżej 30 dni przeterminowania, 70 tys. rachunków powyżej 60 dni przeterminowania i 57 tys. rachunków powyżej 90 dni przeterminowania, przy średniej liczbie w 2016 r. wynoszącej odpowiednio 114 tys., 64 tys. i 55 tys. rachunków.

W styczniu 2017 r. udzielono 14,9 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,2 mld zł. Oznacza to wzrost o 6,0 proc. liczby udzielonych kredytów, o kwocie wyższej o 6,8 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 r. Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 212,5 tys. zł w styczniu 2017 r., rok wcześniej kwota ta wynosiła 211,0 tys. zł.

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniósł 6,7 proc. w lutym 2017 r. Oznacza to, że w lutym 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,7 proc. w porównaniu z lutym 2016 r.

Po bardzo dużej liczbie wniosków złożonych w styczniu br. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z programu MdM, w lutym wartość wniosków złożonych o kredyty mieszkaniowe ustabilizowała się na poprzednio notowanych poziomach. Uwagę zwraca to, że o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało mniej klientów (32,8 tys. osób w porównaniu do 36,0 tys. osób rok wcześniej), za to klienci wnioskowali o mniej więcej 10 proc. wyższe kwoty kredytów. Wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu w pewnym stopniu może być powiązany z tym, że rok wcześniej w lutym nadal przyjmowane były wnioski w ramach programu MdD, które w większości dotyczyły zakupu średnio niższej wartości nieruchomości – informuje Biuro.

W styczniu 2017 r. wydano 76,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów 401,9 mln zł. Jest to spadek o 2,6 proc. liczby wydanych kart, natomiast 6,4 proc. wzrósł limit wartości w porównaniu do stycznia 2016 r. Średni limit na przyznanej karcie kredytowej wyniósł 5.224 zł w styczniu 2017 r., w porównaniu do 4.783 zł rok wcześniej.

Komentarze