Informacje

Fot. Fratria
Fot. Fratria

O OZE i efektywności energetycznej w Zakopanem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 17 marca 2017
  • 13:09
  • 0
  • Tagi: biznes energetyka NFOŚiGW OZE
  • Powiększ tekst

W Zakopanem w dniach 23-24 marca 2017 r. odbędzie VI Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Mieści się ona projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Głównym celem konferencji, w której weźmie udział prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda, jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami regionu tatrzańskiego.

Ważnym elementem wydarzenia, organizowanego przez NFOŚiGW, będzie zaprezentowanie aktualnej oferty finansowej dla projektów OZE i efektywności energetycznej ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW w Krakowie oraz Banku Ochrony Środowiska.

Zostaną przedstawione główne założenia, dotychczasowe efekty oraz plany Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który jest realizowany jako poddziałanie 1.3.3 działania 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, w I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie efektywności gospodarki” POIiŚ 2014-2020.

Specjaliści z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawią cele, kierunki, założenia oraz stan prac nad projektami nowych programów priorytetowych, m.in.: w zakresie elektromobilności, klastrów energii oraz gmin samowystarczalnych energetycznie.

W drugim dniu spotkania zostaną przedstawione zagadnienia termomodernizacji (otoczenie prawne, wymagania techniczne, finasowanie oraz efekty ekologiczne i ekonomiczne), problematyka audytów energetycznych w planowaniu inwestycji ciepłowniczych oraz źródła finansowania inwestycji geotermalnych i sieci ciepłowniczych – POIiŚ, RPO województwa małopolskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Krakowie.

Jednym z ważniejszych punktów w programie spotkania w Zakopanem będą indywidualne porady i konsultacje w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz efektywności energetycznej. Wszechstronne rady i wskazania będą udzielane zainteresowanym przedstawicielom samorządów, przedsiębiorstw oraz osobom indywidualnym przez doradców energetycznych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Komentarze