Informacje

Idea Bank zawiązuje rezerwy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 19 sierpnia 2018
  • 14:26
  • 0
  • Tagi: biznes finanse GetBack Idea Bank rynek kapitałowy sektor bankowy
  • Powiększ tekst

Idea Bank dokonał odpisów w łącznej wysokości 190 mln zł i zawiązał rezerwy na łączną kwotę 128 mln zł, co obciąży wynik grupy za II kw.Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego Tax Care - wyjaśnia w komunikacie bank

Bank poinformował też, że  korekty spowodują przejściowe zejście ze współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych przez Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Pracujemy nad pierwszym na rynku kredytem on-line dla mikro firm będących nowymi klientami banku. Integrujemy ofertę bankową z usługami księgowymi. W najbliższym czasie uruchomimy w Gdańsku nowe Centrum Przedsiębiorczości Idea, z pełną paletą usług grupy oraz strefą pracy, spotkań i szkoleń dla małych firm. Finalizujemy również dostosowanie oferty on-line do sprofilowanych potrzeb klienta - podsumowuje T.Bury.

Jak wyjaśnia bank, odpisy na 46 mln zł związane z należnościami od EasyDebt Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack, wynikają z braku zapłaty raty za portfele wierzytelności nabyte przez GetBack i dążenia GetBacku do redukcji zobowiązania funduszu wobec Idea Banku.

Bank utworzył też rezerwę na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału banku w procesie oferowania obligacji GetBacku. Jej wysokość, tj. 14 mln zł, wynika z oceny dotychczas złożonych reklamacji klientów. Bank będzie monitorował adekwatność wysokości rezerwy - czytamy w komunikacie.

Z kolei rezerwy związane ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych (42 mln zł i 72 mln zł) są konsekwencją decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz wyższej od zakładanej szkodowości kredytów sprzedawanych z ubezpieczeniami.

Natomiast odpis na utratę wartości firmy Tax Care w wysokości 144 mln zł wynika z przebiegu procesu restrukturyzacji tej spółki i zmiany jej profilu biznesowego, tj. zmniejszenia udziału pośrednictwa kredytowego w przychodach oraz pełnej koncentracji na usługach księgowych dla małych i średnich firm.

Suma bilansowa Grupy Idea Bank wyniosła 23,8 mld zł na koniec marca. Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 r. do poziomu 21,2 mln zł, co stanowi o 15 proc. więcej w porównaniu do IV kwartału 2017 r.

Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W 1Q’18 wyniosła ona 2,3 mld, a w 2Q’18 – 2,4 mld zł.

1 sierpnia Idea Bank poinformował, że zawarł z Getin Noble Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ewentualnego połączenia banków. 17 lipca bank otrzymał od swojego głównego akcjonariusza informację, że z uwagi na postępującą konsolidację polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne rozważa on opcje konsolidacyjne obejmujące Idea Bank, Getin Noble Bank i inne podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych.

Sprawozdanie finansowe Grupy Idea Bank za I półrocze zostanie opublikowane 21 września.

Komentarze