tag

wydobycie

17 sierpnia

1 mld zł zysku netto Grupy Tauron w I półroczu 2017 r.

Od stycznia do czerwca 2017 r. EBITDA Grupa Tauron osiągnęła 2,09 mld zł (wzrost o 26 proc. rdr), a zysk netto wynióśł ponad 1 mld zł. Spółka odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 12 proc. rdr oraz ciepła o 10 proc. rdr. Nastąpił 4-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej oraz 10-proc. wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii klientom Grupy – podała spółka w komunikacie o skonsolidowanych wynikach finansowych, upublicznionym w czwartek wieczorem

16 sierpnia

Prezes KGHM liczy na zysk netto z Sierra Gorda w perspektywie 3-4 lat

Wierzę, że Sierra Gorda w perspektywie 3-4 lat da nam zyski. W pierwszym kwartale zysk operacyjny był już dodatni. A to dobra informacja. Oczywiście balastem jest dług i do 2021 r. będzie nam ciążył. A potem będziemy zarabiać. Może nawet szybciej... - powiedział Domagalski-Łabędzki w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej

2 sierpnia

Krzysztof Tchórzewski: Przewidywany poziom wydobycia PGG to 32,4 mln ton w 2017 r.

W celu realizacji zaplanowanych na 2017 r. wyników produkcyjnych, w spółce podejmowane są działania mające na celu stabilizację wydobycia w drugim półroczu 2017 r. Uwzględniając planowane działania zakłada się, iż przewidywany poziom wydobycia w 2017 r. wyniesie ok. 32,4 mln ton i będzie wyższy od przyjętego w biznes planie - – napisał Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską

1 sierpnia

PKN Orlen kontynuuje odwierty w poszukiwaniu ropy i gazu

Projekt Karpaty jest jednym z ośmiu przedsięwzięć tego typu na terenie Polski, w które obecnie zaangażowany jest Orlen Upstream. Na obszar objęty tym projektem składają się trzy koncesje. Orlen Upstream rozpoczął tam działalność w 2015 r., a następnie rozszerzył teren poszukiwań o kolejne koncesje w 2016 r.

Wcześniejsze publikacje

PGG: gwarantujemy węgiel dla stałych odbiorców, staramy się pozyskać nowych

W tym roku PGG zamierza też sprzedać ponad 5 mln ton węgla odbiorcom z sektora komunalno-bytowego, ponad 2 mln ton węgla do koksowania oraz wyeksportować ok. 3-4 mln ton surowca. Prezes potwierdził, że firma rezygnuje z oferowania klientom detalicznym mułów węglowych i flotokoncentratów, które spalane w domowych paleniskach przyczyniają się do powstawania smogu. Muły mają być bezpiecznie spalane w energetyce lub przerabiane na brykiety

Pozostałe publikacje o tym tagu

29 czerwca 2017 roku

Bogdanka wkrótce złoży wniosek o koncesję wydobywczą na pole Ostrów

Pozyskanie tej koncesji oznacza podwojenie dostępnych zasobów - weszlibyśmy na poziom 450 mln ton dostępnych zasobów węgla, co daje żywotność kopalni - przy wydobyciu ok. 9 mln ton rocznie - około 50 lat. W stosunku do dzisiejszych 25 lat oznacza to dwukrotny wzrost, a więc jest to fundamentalna dla spółki zmiana - mówi prezes Krzysztof Szlaga

8 czerwca 2017 roku

MŚ: rośnie liczba koncesji na rozpoznanie złóż metanu z pokładów węgla

Według przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, od kilkunastu lat metan staje się coraz ważniejszym dodatkowym źródłem energii. Jak poinformował główny geolog kraju,wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek w ciągu półtora roku resort środowiska odnotował blisko 200-procentowy wzrost zainteresowania koncesjami na metan z pokładów węgla

25 maja 2017 roku

OPEC zgadza się na ograniczenie wydobycia ropy do marca 2018 r.

Producenci ropy naftowej spoza OPEC pod przewodnictwem Rosji uzgodnili w czwartek przyłączenie się do OPEC w przedłużeniu zmniejszenia produkcji przez dziewięć miesięcy, do marca 2018 r. - informuje Reuters z Wiednia, powołując się na delegatów OPEC

14 kwietnia 2017 roku

Za dwa lata produkcja węgla ma osiągnąć co najmniej 32 mln ton

Polska Grupa Górnicza (PGG), która w kończącym się sezonie grzewczym nie była w stanie w pełni zaspokoić popytu na węgiel, deklaruje odbudowę frontów eksploatacyjnych i uruchamianie nowych ścian wydobywczych. Za dwa lata roczna produkcja węgla ma wynieść co najmniej 32 mln ton.

31 marca 2017 roku

LW Bogdanka wypracowała 182 mln zł zysku netto

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w 2016 r. przychody ze sprzedaży sięgające 1,8 mld zł oraz zysk netto w wysokości 182 mln zł. W 2016 r. produkcja węgla osiągnęła poziom ponad 9 mln ton, na podobnym poziomie (9,1 mln) utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie.

14 marca 2017 roku

Współpraca JSW i GIG ws. rozwoju nowoczesnych technologii eksploatacji węgla

Program badawczy ma służyć - jak wskazano w porozumieniu - utrzymaniu konkurencyjności i bezpieczeństwa polskiego sektora paliwowo-energetycznego poprzez transfer wiedzy oraz wdrażaniu w górnictwie innowacyjnych rozwiązań i technologii. Do maja ma powstać szczegółowy harmonogram działań dotyczących współpracy obu instytucji.

9 marca 2017 roku

Ropa najtańsza od 3 miesięcy

Zapasy ropy naftowej w USA są największe od 30 lat. W tej sytuacji redukcja wydobycia, jakiej dokonał OPEC, nie skutkuje

23 lutego 2017 roku

W styczniu wydobycie węgla było najniższe od pół roku

W styczniu br. polskie wydobycie węgla kamiennego było najniższe od pół roku - mimo wzmożonego popytu kopalnie wydobyły tyle samo surowca co w lipcu, kiedy zapotrzebowanie na węgiel tradycyjnie maleje. Powody spadku to m.in. warunki geologiczne i zdarzenia losowe w kopalniach.

11 lutego 2017 roku

USA nowym supermocarstwem gazowym?

Przez lata Amerykanie byli uzależnieni od zewnętrznych dostaw energii. Dzięki wydobyciu ze złóż łupkowych, obecne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego zaczyna przewyższać potrzeby krajowego rynku

20 stycznia 2017 roku

Nasza rozmowa: Jak się wydobywa gaz w Pakistanie?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otrzymało przedłużenie koncesji na wydobycie gazu ze złoża Rehman w Pakistanie. Po pełnym zagospodarowaniu złoża Rehman – oraz drugiego, Rizq -produkcja gazu ziemnego w tych lokalizacjach może wynieść łącznie 2,5 mln m³ na dobę. O tym, jak PGNiG funkcjonuje w Pakistanie rozmawiamy z Andrzejem Kaczorowskim, . dyrektora Oddziału PGNiG w Pakistanie

20 stycznia 2017 roku

PGNiG otrzymało koncesję wydobywczą w Pakistanie

Obecnie trwają prace testowe na odwiercie Rehman-2 i prace wiertnicze na otworze Rehman-3. Na złożach Rehman i Rizq PGNiG SA planuje jeszcze wiercenie kolejnych 10 otworów – siedmiu na złożu Rehman i trzech na złożu Rizq. Spółka prowadzi także prace poszukiwawcze w celu przygotowania trzech otworów poszukiwawczych

11 stycznia 2017 roku

Cięcia wydobycia ropy mocno wątpliwe

Ceny ropy spadły we wtorek o 2 proc., kontynuując ostrą wyprzedaż rozpoczętą w poniedziałek. Rynek ma spore wątpliwości co do realizacji globalnego porozumienia odnośnie cięcia wydobycia ropy naftowej

3 stycznia 2017 roku

Ropa: brak sygnałów, aby wzrosty cen miały się zatrzymać

Rynek ropy rozpoczął 2017 kontynuacją zwyżek z 2016. W nadchodzących tygodniach uwaga inwestorów skupi się na tym, czy producenci z OPEC i spoza tej organizacji będą faktycznie wdrażać postanowienia dotyczące ograniczenia podaży surowca. Dotychczasowe wiadomości płynące z Kuwejtu i Omanu były na razie pozytywne, ale droga do silniejszych wzrostów notowań surowca będzie kręta.