Informacje

Zwrot spreadów frankowcom będzie kosztował, ale bankom nie zagrozi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 grudnia 2016
  • 14:59
  • 5
  • Tagi: finanse frank szwajcarski kredyty we frankach szwajcarskich NBP spread System bankowy
  • Powiększ tekst

Narodowy Bank Polski opublikował Raport o stabilności systemu finansowego Uznaje w nim, że zwrot niesłusznie pobranych przez banki spreadów przy kredytach walutowych nie zagroziłby stabilności systemu bankowego w Polsce.

W opinii Narodowego Banku Polskiego dla utrzymania stabilności polskiego systemu finansowego kluczowe jest unikanie działań osłabiających odporność systemu bankowego na zaburzenia; w istotny sposób dotyczy to podejmowanych działań w obszarze portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Według raportu "jednocześnie należy monitorować wpływ już wprowadzonych rozwiązań, w szczególności podatku od aktywów na stabilność sektora i jego zdolność do kreacji kredytu i wspierania wzrostu gospodarczego".

Otoczenie gospodarcze Polski charakteryzuje się obecnie silną niepewnością - czytamy w raporcie. - Jest ona związana m.in. z obawami o spójność UE, jak też brakiem jasności co do kierunków przyszłej polityki gospodarczej USA po wyborach prezydenckich. W takich warunkach utrzymanie dobrej odporności sektora bankowego jest kluczowe dla stabilności systemu finansowego - zaznaczono.

Wdrożenie propozycji ustawowych zmierzających do refundacji przez banki kredytobiorcom części pobranych w przeszłości spreadów walutowych byłoby dla banków istotnym kosztem, jednak nie stanowiłoby zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Według raportu, ewentualne inne działania zmierzające do restrukturyzacji portfela kredytów walutowych powinny być tak skonstruowane, aby nie prowadziły do osłabienia odporności banków na materializację zagrożeń i zmniejszenia ich zdolności do kredytowania gospodarki.

Raport podkreśla znaczenie ściślejszej integracji sektora bankowości spółdzielczej i przebudowy jego modelu biznesowego, ukierunkowanego na wzrost efektywności oraz kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK. Istotne jest prowadzenie przez banki polityki kredytowej zapewniającej posiadanie wystarczających buforów dochodowych przez kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu, na wypadek istotnego wzrostu stóp procentowych, szczególnie ostrożnej polityki kredytowej banków w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych, zachowania przez TFI szczególnej dbałości o odpowiednią płynność aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych.

Rolą Raportu jest, poza identyfikacją i oceną ryzyka występującego w systemie finansowym, proponowanie rozwiązań mających na celu jego ograniczenie. Jest to jeden ze sposobów realizacji ustawowego działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego oraz na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Raport o stabilności systemu finansowego jest publikowany w grudniu oraz w czerwcu każdego roku.

PAP, MS

Komentarze