Program dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 powinien zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Przewiduję, że Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 zostanie przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2017 r. - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Wiceminister poinformował, że w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników powołano podzespół do pracy nad programem, który zakończył prace w styczniu 2017 r.

Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, co powinno nastąpić w najbliższym czasie. Następnie projekt trafi do uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Energii oraz do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych - wskazał Tobiszowski.

Na podst. ISBNews