Informacje

Altus TFI planuje poszerzyć portfel o fundusze akcyjne i dłużne, w tym papierów korporacyjnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 maja 2017
  • 15:33
  • 0
  • Tagi: akcje finanse giełda obligacje korporacyjne TFI
  • Powiększ tekst

Zysk netto Altus TFI wzrósł w I kw. 2017 r. o 26 proc. - do 21 mln zł w porównaniu do tego samego okresu rok temu. Towarzystwo zwiększyło o 20,52 mln zł do 91,6 mln zł przychody ze sprzedaży netto czyli o 29 proc. Fundusz zamierza poszerzyć porftel o fundusze akcyjne i papierów dłużnych, w tym korporacyjnych – poinformował fundusz w komunikacie.

Wzrost przychodów jest wynikiem konsekwentnej budowy naszego portfela, zarówno w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak i asset management. Na koniec I kwartału 2017 r. zarządzaliśmy 15,23 mld zł aktywów: 10,09 mld zł zgromadzonych w 73 funduszach inwestycyjnych oraz 5,14 mld zł w ramach usługi asset management. W rezultacie umocniliśmy się na 9. miejscu w rankingu największych krajowych TFI biorąc pod uwagę wartość aktywów netto zarządzanych funduszy. A jeśli dodatkowo uwzględnimy wartość portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management, to po ośmiu latach od otrzymania zezwolenia KNF jesteśmy już szóstym TFI pod względem zarządzanych aktywów w Polsce - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

Od debiutu akcji spółki na giełdzie w lipcu 2014 r., wycena funduszu niemal się podwoiła i zbliża się do 1 mld zł.

W I kwartale br. krajowy rynek TFI był w stagnacji. Głównie z powodu wprowadzonych przez rząd zmian legislacyjnych dotyczących działania funduszy zamkniętych, jak i prowadzonych przez nadzór prac nad wdrożeniem rozwiązań związanych z dyrektywą MiFID 2. Mimo tych niepewności, od początku roku udało się nam zwiększyć aktywa o 370,59 mln zł o, tj. o 2,49 proc. Podjęliśmy strategiczną decyzję o zakupie przez spółkę zależną wobec Altus TFI, tj. spółkę Altus Agent Transferowy spółki BPH TFI, które zarządza ok. 3,5 mld zł aktywów, uznając, że wobec zaostrzających się wymagań regulacyjnych i podatkowych tylko duże podmioty mają szansę na bezpieczny rozwój - dodaje Osiecki.

W I kwartale 2017 r. zysk na sprzedaży wypracowany przez fundusz wyniósł 34,09 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 43,92 proc. (tj. o 10,40 mln zł)

Altus TFI regularnie dzielił się zyskiem, poprzez buy-back lub wypłatę dochodu, stale zwiększając przy tym oferowaną cenę za akcje w ramach wykupu - mówi Osiecki

Dodaje, że Polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, co potwierdzają wysokie poziomy wskaźnika PMI, rosnąca konsumpcja, zwiększające się inwestycje, i coraz lepsze prognozy krajowych ekonomistów, jak i analityków Banku Światowego, MFW, czy Komisji Europejskiej.

Zmniejsza się awersja do ryzyka wśród inwestorów, czego dowodem jest powrót koniunktury na GPW. Te dwa czynniki sprawiają, że w tym roku mamy wreszcie szansę na ożywienie na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Dlatego w 2017 r. poza akwizycją BPH TFI S.A., zamierzamy kontynuować rozwój organiczny. Planujemy poszerzyć nasze portfolio o kolejne produkty, tak by móc zapewnić klientom pełne spektrum strategii inwestycyjnych. Będą to fundusze akcyjne, jak i dłużne, w tym papierów korporacyjnych. Chcemy jak najlepiej wykorzystać okres koniunktury, by zapewnić dalszą poprawę bieżących wyników naszej spółki, a poprzez wzrost aktywów awans do ścisłej czołówki rynku TFI w Polsce, i solidną bazę na przyszłość - podsumowuje Osiecki.

Komentarze