Informacje

M. Chludziński: Zbyt wolna praca sądów skutecznie hamuje rozwój sektora MSP

Szymon Szadkowski

  • 8 sierpnia 2017
  • 14:52
  • 0
  • Tagi: biznes działalność gospodarcza gospodarka małe firmy
  • Powiększ tekst

Widzę pilną potrzebę zmian głównie w otoczeniu prawnym przedsiębiorców. Orzekanie w sprawach gospodarczych trwa zbyt długo, przez co polscy przedsiębiorcy nie mają zaufania do prawa. Niektórzy tę opieszałość sądów cynicznie wykorzystują w swojej w działalności gospodarczej – powiedział Marcin Chludziński prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

Jak tłumaczy prezes ARP, w Wielkiej Brytanii każdy przedsiębiorca dobrze wie, że lepiej się dogadać między sobą, bo sąd rozstrzygnie sprawę w 2-3 miesiące.

W Polsce jest odwrotnie - przedsiębiorca woli iść do sądu, bo wie, że sprawa rozstrzygnie się za 5-10 lat, a może nawet zdąży się przedawnić. To skutecznie hamuje rozwój szczególnie mikro- i małych firm w Polsce – podkreśla Marcin Chludziński prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z kolei, zdaniem prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Patrycji Klareckiej, problemem w dynamicznym rozwoju sektora MSP, jest brak umiejętności nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Z reguły średnie firmy są firmami rodzinnymi, zarządzanymi w sposób tradycyjny, które nie widzą potrzeby przejścia na nowocześniejsze metody zarządzania i nie mają długofalowej strategii - twierdzi Klarecka.

W opinii prezes PARP istotnym problemem jest również fakt, iż polskie firmy niechętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne, oraz brak wykwalifikowanej kadry.

Obecnie na rynku jest bardzo wiele źródeł finansowania. Powstają kolejne fundusze venture capital, samych dotacji unijnych jest 8 mld euro na rozwój innowacji, więc każdy może znaleźć i dopasować do profilu działalności i potrzeb odpowiednie finansowanie. Mimo to jest niewielkie zainteresowanie ze strony biznesu zewnętrznym finansowaniem rozwoju przedsiębiorstwa – uważa Klarecka z PARP.

Jej zdaniem teraz jednak największą barierą w rozwoju MSP są kurczące się zasoby pracowników.

Według naszych informacji już 80 proc. pracodawców w Polsce ma problemy z zatrudnieniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami – mówi Patrycja Klarecka.

Zdaniem fundacji Warsaw Enterprise Institute, problemy i bariery rozwoju sektora MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) w Polsce właściwie od lat są te same: zbyt wysokie podatki i koszty pracy, nieprzyjazna administracja, nadmierna biurokracja, zbyt szybko zmieniające się przepisy prawne i podatkowe, zatory płatnicze, niska kultura zarządzania oraz opieszałość sądów. Dużo się o tym mówi, jednak od lat w praktyce nie zmienia się nic, poza tym, że do długiej listy barier można dopisać obecnie jeszcze brak wykwalifikowanej kadry.

WEI przygotowała raport „Niebezpieczny Status quo. Dlaczego małe firmy nie rosną?", w którym znalazło się kilka propozycji, jak wyrwać mikro- i małe firmy ze stagnacji oraz ułatwić im awans do grupy średnich i dużych firm. Fundacja sugeruje, że należy m.in.: zwiększyć zachęty do inwestowania, usprawnić i przyspieszyć pracę sądów oraz wprowadzić rozwiązania, które zachęcałyby do pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Sektor mikro- i małych przedsiębiorstw mogłaby ożywić nowa ustawa o podatku od towarów i usług, bo ta obowiązująca była już nowelizowana ponad 40 razy. Należałoby również wprowadzić ułatwienia dla cudzoziemców, którzy chcą pracować w Polsce, choćby pozwalając im przebywać w Polsce w ramach pobytu stałego - czytamy w raporcie fundacji.

W Polsce działa prawie 2 mln przedsiębiorstw, z których zdecydowana większość bo 96 proc. to mikrofirmy.

Komentarze