Informacje

NBP / autor: Fratria
NBP / autor: Fratria

Stabilna inflacja i stopy przy sporym wzroście PKB

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 20 września 2018
  • 14:40
  • 0
  • Tagi: biznes inflacja minutes RPP stopy procentowe wzrost PKB
  • Powiększ tekst

Podczas sierpniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej oceniła, że inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5 proc. wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że - według dostępnych prognoz - inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5%. Większość członków Rady oceniała, że także w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja pozostanie zbliżona do celu - czytamy w „minutes”.

Niektórzy członkowie Rady oceniali, że inflację może podwyższać silniejszy wzrost cen energii, związany ze znaczną - i wynikającą z polityki cenowej polskich producentów - reakcją cen paliw na wzrost cen ropy naftowej na świecie oraz kosztów wynikających z konieczności dostosowania infrastruktury energetycznej do wymogów UE, a także w kolejnych miesiącach wzrosnąć może dynamika cen żywności w związku z suszą w miesiącach letnich.

Generalnie jednak stabilizacja inflacji blisko celu inflacyjnego sprawia, że RPP opowiedziała się za utrzymywaniem stóp procentowych na obecnym poziomie.

Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach będzie nadal sprzyjać realizacji celu inflacyjnego, a jednocześnie wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym dalszego ożywienia inwestycji. Członkowie ci wskazywali ponadto, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki oraz podwyższona niepewność co do perspektyw koniunktury w gospodarce światowej - czytamy w „minutes”.

Część członków RPP wyraziła opinię, że jeśli napływające dane i prognozy wskazywałyby na dalszy wzrost dynamiki wynagrodzeń i silniejsze od obecnie oczekiwanego nasilenie presji inflacyjnej, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach.

Pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej - czytamy dalej. Jednak RPP nie spodziewa się załamania gospodarki, tylko powolnego spadku tempa wzrostu PKB z relatywnie wysokiego poziomu, jaki jest notowany obecnie.

Część członków Rady oceniała przy tym, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w II kw. br. Niektórzy z tych członków Rady wyrażali opinię, że negatywnie na dynamikę PKB w kolejnych kwartałach mogą oddziaływać rosnące ceny energii oraz ograniczenia podażowe na rynku pracy - czytamy w „minutes”.

Inni członkowie RPP stwierdzili, że dynamika PKB w kolejnych kwartałach powinna być stabilna, a w dalszej perspektywie wzrost gospodarczy może być wyższy od oczekiwań.

Oceniano, że głównym źródłem niepewności dla prognozowanej dynamiki PKB jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki - czytamy w „minutes”.

Oceniając sytuację gospodarczą w II kw. br., wskazano, że trudno wskazać źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce, biorąc pod uwagę bardzo silny wzrost inwestycji samorządów oraz przyśpieszenie nakładów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw.

Rada postanowiła w sierpniu utrzymać stopy procentowe w sieprniu NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Oprac. MS, ISBNews

Komentarze