Informacje

Logo Alior Banku / autor: Fratria/Julita Szewczyk
Logo Alior Banku / autor: Fratria/Julita Szewczyk

173 mln zł zysku Alior Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 listopada 2018
  • 09:31
  • 0
  • Tagi: Alior Bank biznes finanse wyniki zysk
  • Powiększ tekst

Zysk netto Alior Banku w III kwartale 2018 r. wyniósł 173 mln zł, a od początku roku skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 532,89 mln zł.

Po 9 miesiącach 2018 r. przychody Alior Banku osiągnęły 2 950 mln zł, czyli wzrosły o 9 proc.

Wyniki III kwartału 2018 r. pokazały, że strategia obrana przez Alior Bank jest słuszna. Zmiana struktury portfela poprzez dalszy wzrost wolumenu kredytów w strategicznych segmentach oraz inne inicjatywy, lepiej profilujące ofertę banku względem potrzeb rynku, przełożyły się na wyraźną poprawę naszych wskaźników finansowych. Szczególnie cieszy to, że coraz więcej klientów pozyskujemy dzięki produktom depozytowym, takim jak konto osobiste oraz konto oszczędnościowe. Tylko w III kwartale o 47,8 tys. sztuk nowych ROR, czyli o 10,6 tys. więcej niż w kwartale poprzednim. W efekcie nasza baza klientów zwiększyła się do prawie 4,2 mln osób – powiedział Krzysztof Bachta, wiceprezes zarządu Alior Banku kierujący pracami zarządu banku.

Wynik odsetkowy w III kwartale 2018 r. wyniósł 781 mln zł (763 mln zł kwartał wcześniej), a w okresie od stycznia do września osiągnął wartość 2 281 mln zł, czyli o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża odsetkowa wyniosła w III kw. 4,64 proc., co oznacza wzrost o 6 punktów bazowych względem poprzedniego kwartału i jest wynikiem przekraczającym założenia strategii na 2020 r., tj. 4,5 proc.

Wzrost wolumenu kredytów brutto w okresie 9 miesięcy 2018 r. wyniósł 4 mld zł. Wysoką dynamikę sprzedaży Alior Bank odnotował w segmentach: pożyczek gotówkowych, leasingu i mikrofirm. Na cały 2018 r. bank przewiduje wzrost na poziomie co najmniej 5,5 mld zł, a w kolejnych latach, zgodnie ze strategią do 2020 r., średnioroczny wzrost powinien wynieść między 5 a 6 mld zł.

– Kolejny kwartał z rzędu poprawiliśmy efektywność kosztową działalności. Wskaźnik kosztów do przychodów zmniejszył się do 44,0 proc. za okres 9 miesięcy 2018 r. w stosunku do 51,7 proc. odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strategia banku przewiduje, że w 2020 r. wyniesie on 39 proc. Na koniec III kwartału br. wypracowaliśmy również zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 11,5 proc., co oznacza istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to ROE wyniósł 7,2 proc. – powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za finanse. – Warto również odnotować rozszerzenie współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, skutkujące istotnym wzrostem udziału gwarancji de minimis i COSME w segmencie mikroprzedsiębiorstw do około 75 proc. w nowej sprzedaży. Pozwala to na znaczne polepszenie jakości aktywów oraz dalszą optymalizację wymogów kapitałowych – dodał Filip Gorczyca.

Oprac. MS

Komentarze