Informacje

Znamy zysk Alior Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 7 maja 2019
  • 08:50
  • 1
  • Tagi: Alior Bank bank banki Finanse gospodarka
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 103,5 mln zł - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 103,7 mln zł. Wynik spadł o 34 proc. w ujęciu rok do roku, głównie za sprawą wyższych składek na BFG.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za pierwszy kwartał, wahały się od 89 mln zł do 115 mln zł.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 803,8 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 808,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 789-823 mln zł). Wynik wzrósł o 9 proc. rok do roku.

Wynik z opłat i prowizji sięgnął 169,8 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 111,4 mln zł. Wynik nie jest jednak porównywalny z prognozami analityków - w  sprawozdaniu za I kwartał 2019 roku bank zmienił prezentację marży na transakcjach wymiany walutowej. We wcześniejszych okresach prezentowane była ona w wyniku na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, obecnie w wyniku z tytułu prowizji i opłat.

Koszty działania wyniosły 512,4 mln zł wobec 510,9 mln zł prognozowanych przez analityków. Koszty wzrosły o 12 proc. rok do roku - bank podawał wcześniej, że w wynikach za pierwszy kwartał ujęta zostanie składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok w wysokości 109,96 mln zł.

Po wyłączeniu składek na BFG zysk netto wyniósł 225 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. względem I kwartału 2018 r.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 274,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 287,6 mln zł.

PAP Biznes/ as/

Komentarze