Informacje

Inflacja bazowa powinna być na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca

br

  • 13 czerwca 2017
  • 09:55
  • 0
  • Tagi: ceny energia finanse inflacja bazowa NBP paliwa żywność
  • Powiększ tekst

Ekonomiści oceniają, że wartość inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii), którą poda dzisiaj NBP, powinna być zbliżona do tej z zeszłego miesiąca, kiedy to wyniosła 0,9 proc. GUS poinformował w poniedziałek, że wskaźnik inflacji CPI w maju w ujęciu rocznym wyniósł 1,9 proc.

Wzrost cen towarów i usług w maju na wspomnianym poziomie 1,9 proc. oznacza wyhamowanie wzrostu cen po wzroście w marcu i kwietniu o 2,0 proc. r/r. Jak informował GUS „największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wzrosty cen żywności (o 3,9 proc.), w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.) oraz transportu (o 4,2 proc.), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,87 p. proc., 0,39 p. proc. i 0,36 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,30 p. proc.”

Osłabienie indeksu CPI wynikało z niższej dynamiki cen paliw, której wpływ był ograniczany przez wyższą dynamikę cen żywności. Natomiast indeks cen bazowych pozostaje blisko poziomu odnotowanego miesiąc wcześniej (0,9 proc. r/r) – prognozują analitycy BGK.

Ekonomiści BZWBK wskazują, że „największy miesięczny wzrost cen w kategorii „łączność” od czerwca 2014 r pozwolił inflacji bazowej utrzymać się na poziomie 0,9 proc. r/r.” - napisali ekonomiści z BZWBK.

Nasze szacunki potwierdzają wcześniejszą prognozę wskazującą na niewielki wzrost wskaźnika w maju do 1,0 proc. r/r. Taki obraz dla ścieżki inflacji byłby zgodny z głoszoną przez RPP oceną jedynie stopniowo narastającej presji inflacyjnej, która nie prowadzi obecnie do narastania nierównowag. Oceniamy zatem, że zarówno główny odczyt CPI jak i dzisiejszy odczyt inflacji bazowej, pozostaną neutralne z punktu widzenia decyzji podejmowanych przez RPP – czytamy w codziennym komentarzu ekonomistów Raiffeisen Polbank.

Komentarze