Informacje

23,5% wzrost w budowlance! 8,8% produkcja przemysłowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 19 września 2017
  • 16:08
  • 0
  • Tagi: budownictwo gospodarka GUS produkcja przemysłowa przemysł
  • Powiększ tekst

GUS informuje: produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,9 proc. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła rok do roku o 23,5 proc.

GUS podał, że w okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,7 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,5 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14,9 proc.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,5 proc.) i o 5,9 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,2 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br. - napisano w komunikacie.

Według GUS, w stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in.: - w produkcji wyrobów z metali - o 14,6 proc., - pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,5 proc., - napojów - o 13 proc., - metali - o 12,2 proc., - w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - o 11,4 proc., - w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,3 proc., - wyrobów farmaceutycznych - o 11,2 proc., - urządzeń elektrycznych - o 9,7 proc., - papieru i wyrobów z papieru - o 8,6 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 11,1 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 1,4 proc. oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 0,6 proc.

GUS podał również, że według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 23,5 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,5 proc.) i o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 22,6 proc. wyższym niż w sierpniu ub. roku i o 0,8 proc. niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 30,1 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 27,3 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 12,8 proc.

W porównaniu z lipcem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 15,2 proc. i roboty związane budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 2,3 proc., natomiast spadek w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 12 proc.

MW

Komentarze