Informacje

NIK w 2015 r. wskazywał, że Ciech sprzedano za tanio

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 13 lutego 2018
  • 11:06
  • 0
  • Tagi: akcje biznes Ciech giełda kontrola NIK prawo prywatyzacja Skarb Państwa
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało Ciech za tanio i jeszcze w atmosferze konfliktu interesów – wynika z raportu opublikowanego przez NIK w grudniu 2015 r. NIK w swoim raporcie przedstawił wyniki kontroli 15 największych (o wartości przekraczającej 100 mln zł) prywatyzacji w latach 2012-2014, w tym właśnie Ciechu.

Jeśli chodzi o sprzedaż Ciechu, Izba oceniła, że ówczesny resort skarbu państwa dopuścił się niegospodarności i nie zadbał o interes Skarbu Państwa podczas tej prywatyzacji.

Sprzedaży spółki Ciech SA dokonano 30 maja 2014 r. Sprzedawany pakiet 37,82 proc. akcji Ciechu (cały pozostający w posiadaniu Skarbu Państwa), choć mniejszościowy - wobec rozproszenia pozostałego akcjonariatu - był pakietem kontrolnym. Transakcja odbyła się w trybie odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży, wystosowane przez KI Chemistry – czytamy w publikacji NIK.

Dalej z informacji wynika, że cena zaproponowana w wezwaniu (29,50 zł od akcji) była znacznie niższa od bieżących i rosnących notowań Spółki Ciech SA, „która po restrukturyzacji z udziałem Skarbu Państwa właśnie zaczynała odnotowywać dodatnie wyniki. W tym czasie średnia cena akcji Ciechu, sporządzona na podstawie wycen siedmiu biur maklerskich, wynosiła 33 zł. Ponadto cena zaproponowana w wezwaniu nie zawierała premii, jakiej należałoby oczekiwać od podmiotu planującego przejąć pełną kontrolę nad prywatyzowaną spółką”.

Fakt, że większość akcjonariuszy nie odpowiedziała na wezwanie, świadczy, że mieli odmienną niż Ministerstwo opinię nt. wyceny Spółki i przyszłych trendów i nie śpieszyli się ze sprzedażą. Ostateczna sprzedaż akcji Spółki Ciech SA po cenie 31 zł była, wedle ówczesnych analiz rynkowych, przeprowadzona poniżej rzeczywistej wartości akcji – czytamy.

NIK zwrócił także uwagę na to, że podczas sprzedaży akcji mogło dojść do konfliktu interesów. Otóż resort skarbu państwa podpisał umowę na doradztwo finansowe z ING Securities czyli spółką, która należała do tego samego holdingu, w skład którego wchodzi OFE ING „udziałowiec 8,65 proc. akcji Ciechu. NIK zauważa, że sam OFE ING nie tylko nie odpowiedział na wezwanie do sprzedaży, ale wręcz dokupił akcje Spółki Ciech SA, zwiększając swój pakiet akcji do 9,48 proc.”

NIK, we wnioskach po kontrolach wnosił m.in. o podjęcie przez Ministerstwo Skarbu Państwa starań o odszkodowania za błędne wyceny i ich skutki.

Czytaj także: Prywatyzacja Ciechu: prokurator już stawia zarzuty

Komentarze