Informacje

Główną barierą dla firm są koszty zatrudnienia

br

  • 20 kwietnia 2018
  • 10:36
  • 5
  • Tagi: biznes budownictwo GUS handel koniunktura przemysł Wskaźnik Ogólny Koniunktury
  • Powiększ tekst

W kwietniu w budownictwie, handlu detalicznym, przetwórstwie przemysłowym i usługach najczęściej wymienianą barierą są koszty zatrudnienia. Jednostki budowlane i przemysłowe jako drugą co do istotności barierę wskazują niedobór wykwalifikowanych pracowników, podmioty handlu detalicznego – zbyt dużą konkurencję na rynku, a usługowe – niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne – poinformował GUS w komunikacie o koniunkturze.

Jak podaje GUS, ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wyniósł w kwietniu 108,2 i był niższy od zanotowanego miesiąc wcześniej (w marcu 110,4), ale wyższy niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.

Wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, ale obniżyła się dla handlu detalicznego – podał Urząd.

Według GUS, wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu 2018 r. kształtuje się na poziomie dodatnim, ale niższym niż w ostatnich trzech miesiącach. Bieżący portfel zamówień krajowy i za-graniczny oraz przewidywania dotyczące produkcji są mniej korzystnie niż w marcu. Kolejny wskaźnik, ufności w budownictwie kształtuje się w kwietniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego.

Od lutego 2015 r. - podaje GUS - wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w kwietniu był niższy od notowanego w ostatnich trzynastu miesiącach.

Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od grudnia 2017 r.; prognozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych od marca ub. r. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal nadmierny, choć w porównaniu z marcem br. jego poziom zmniejsza się – czytamy w komunikacie GUS.

Komentarze