Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

Zysk netto Orlenu w górę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 20 lipca 2018
  • 12:17
  • 0
  • Tagi: biznes energetyka finanse II kwartał paliwa PKN Orlen wynik finansowy zysk
  • Powiększ tekst

PKN Orlen odnotował 1 744 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1 741 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 374 mln zł wobec 2 120 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26 701 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 23 025 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2018 r. spółka miała 2 786 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 461 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49 942 mln zł w porównaniu z 45 900 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5 087 mln zł wobec 5 539 mln zł rok wcześniej.

Dodatni wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów za 6 miesięcy 2018 roku wyniósł 1 080 mln zł i był wyższy o 905 mln zł (r/r). Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO) za 6 miesięcy 2018 roku wyniósł 4 007 mln zł i był niższy o (1 357) mln zł (r/r) - czytamy w raporcie.

Zmiany czynników makroekonomicznych obniżyły wyniki Grupy Orlen w omawianym okresie o (2 189) mln zł (r/r) i obejmowały głównie ujemny efekt netto wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne w wyniku wzrostu notowań ropy naftowej o 19 USD/bbl, pogorszenia marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych, produktach petrochemicznych, nawozach i PCW, w części kompensowanych wyższymi marżami na produktach paliwowych, podano także.

Sprzedaż wolumenowa w okresie 6 miesięcy 2018 roku była wyższa we wszystkich segmentach operacyjnych i łącznie wzrosła o 3% (r/r), co wpłynęło na dodatni efekt wolumenowy w kwocie 532 mln zł (r/r). Dodatni wpływ pozostałych czynników wyniósł 300 mln zł (r/r) i obejmował głównie dodatni efekt netto wykorzystania w okresie postojów remontowych zapasów ropy naftowej i produktów, które zostały zakupione i wyprodukowane w poprzednich okresach przy niższych kosztach surowca, wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w segmencie detalicznym po uwzględnieniu wzrostu kosztów funkcjonowania stacji paliw z tytułu wyższych wolumenów sprzedaży przy ujemnym wpływie zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej (r/r). Ujemny wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie (326) mln zł (r/r) wynika głównie z braku otrzymanych w I półroczu 2017 roku odszkodowań z tytułu awarii instalacji FCC w kwocie (211) mln zł oraz niższych (r/r) odszkodowań z tytułu całkowitego rozliczenia awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol w wysokości (178) mln (r/r) - wymieniono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2018 r. wyniósł 2 719 mln zł wobec 2 953 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

ISBNews, MS

Komentarze