Informacje

Deficyt sektora finansów publicznych może być najniższy od 10 lat

br

  • 11 stycznia 2017
  • 09:39
  • 0
  • Tagi: budżet deficyt sektora finansów publicznych finanse PKB
  • Powiększ tekst

Jeśli potwierdzą się przewidywania ekonomistów, deficyt sektora finansów publicznych za 2016r. może być najniższy od 10 lat. Ich zdaniem wartość ta mogła spaść na koniec minionego roku do ok. 2,0-2,3% PKB. Rząd, w pracach nad budżetem 2017r., zakładał deficyt na poziomie 2,9% PKB.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 2% PKB był notowany w 2007r. (1,9%), w opisywanych 10 latach najwyższy deficyt był notowany za 2010r. kiedy to wyniósł 7,3% PKB.

Jak twierdzą ekonomiści duży wpływ na spadek deficytu w 2016 r. może mieć nadwyżka w wyniku finansowym samorządów. Jak informowało Ministerstwo Finansów po 11 miesiącach 2016r. budżety samorządów zamknęły się nadwyżką ponad 19 mld zł, przy deficycie planowanym na ponad 6,5mld zł. Ekonomiści zwracają uwagę, że wynik ten za cały miniony rok może przekroczyć nawet 22 mld zł.

Samorządy mogą osiągnąć w całym roku nadwyżkę w wysokości ok. 22-23 mld zł. Nadwyżka ta w dużej mierze będzie kompensować deficyt budżetowy, który i tak jest niski, oraz deficyt innych sektorów, m.in. ZUS-u. Wygląda na to, że deficyt całego sektora finansów publicznych w zeszłym roku będzie dosyć niski, dużo niższy od zakładanego. Zakładka jest bardzo duża. Myślę, że może być w okolicach 2 proc. PKB – powiedział PAP Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank Polska.

Podobnego zdania jest Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Według jego wypowiedzi dla PAP, ten dobry wynik samorządów w dużym stopniu jest efektem ostrożności w inwestycjach publicznych, ale przełoży się na lepsze saldo całego sektora finansów publicznych. Ocenia on, że miniony rok może zamknąć się deficytem na poziomie 2,3% PKB. Dodaje przy tym, że wpływ na to może mieć nie tylko wynik samorządów, ale także wyższe dochody budżetu.

Po listopadzie 2016 r. dochody budżetu państwa wyniosły 294,5 mld zł, tj. 93,8 proc. planu, a wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu.

Ekonomista PKO BP - Marcin Czaplicki – ocenia w rozmowie z PAP, że deficyt sektora finansów publicznych na koniec 2016 r. mógł wynieść 2,2 proc. PKB. Wskazuje jednak, że może okazać się niższy. Jak dodaje jest to skutek dobrego wykonania zarówno budżetu centralnego, jak i wspomnianych wyników budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Według resortu finansów deficyt budżetu państwa po listopadzie ub. r. wyniósł 27,6 mld zł, czyli 50,4%. wartości planowanej w zeszłorocznej ustawie budżetowej. Był on niższy o 8,5 mld zł wobec wykonania budżetu po 11 miesiącach 2015 r. czyli 36,1 mld zł.

Komentarze