Informacje

Inflacja w kwietniu wyniosła 2,0 proc. w ujęciu rocznym

br

  • 12 maja 2017
  • 14:15
  • 0
  • Tagi: ceny finanse gospodarka GUS inflacja makroekonomia
  • Powiększ tekst

Ceny towarów i usług wzrosły w kwietniu 2017 r. w ujęciu rocznym o 2,0 proc., licząc miesiąc do miesiąca wzrost ten wyniósł 0,3 proc. - poinformował GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług – o 0,7 proc., a towarów – o 0,1 proc.). (…) Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 2,0 proc. (w tym usług – o 2,7 proc., a towarów – o 1,7 proc.) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.) - czytamy w informacji GUS.

Jak czytamy w komunikacie Urzędu największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wzrosty opłat związanych z transportem (o 8,7 proc.), wyższe ceny żywności (o 3,0 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,73 p. proc., 0,67 p. proc. i 0,38 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,31 p. proc.

Komentarze