Inflacja w ujęciu rocznym wyniosła w czerwcu 1,5 proc. w porównaniu do 1,9 proc. w maju. GUS potwierdził swoje wcześniejsze szacunki wzrostu cen towarów i usług. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny spadły o 0,2 proc.

tytuł

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 1,5 proc. (w tym usług – o 2,9 proc., a towarów – o 1,0 proc.) i znajdował się na granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wyższe ceny żywności (o 3,9 proc.), a także opłat związanych z mieszkaniem (o 1,6 proc.) oraz rekreacją i kulturą (o 2,5 proc.), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,86 p. proc., 0,40 p. proc. i 0,17 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,4 prco.) obniżyły ten wskaźnik o 0,31 p. proc. - poinformował GUS w komunikacie.