Informacje

W najbliższych kwartałach stopy procentowe bez zmian

br

  • 23 listopada 2017
  • 14:35
  • 0
  • Tagi: ceny finanse inflacja minutes NBP PKB RPP stopy procentowe
  • Powiększ tekst

Większość spośród członków Rady Polityki Pieniężnej uważa, że w najbliższych kwartałach prawdopodobne jest utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych – wynika z opublikowanego opisu dyskusji po listopadowym posiedzeniu RPP tzw. minutes.

Członkowie ci ocenili, że stabilizacja stóp umożliwia realizację celu inflacyjnego, który – jak podkreślano – ma symetryczny charakter. Jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwane obniżenie tempa wzrostu PKB w kolejnych latach wskazywano, że stabilizacja stóp procentowych wspiera utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym oczekiwane ożywienie inwestycji – czytamy w minutes.

Jednakże, jak wynika z zapisu, podczas posiedzenia pojawiły się głosy, które wskazywały na „uzasadnione rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach”, „jeśli napływające w kolejnych kwartałach dane i prognozy wskazywałyby na wyraźne nasilenie presji inflacyjnej”.

Zdaniem tych członków Rady decyzje o poziomie stóp procentowych powinny uwzględniać w szczególności wpływ ujemnych realnych stóp procentowych na kształtowanie się akcji kredytowej, cen aktywów i oszczędności w polskiej gospodarce, a także na dynamikę jednostkowych kosztów zmiennych – można przeczytać w opisie dyskusji.

Ponadto pojawiły się opinie, że przyszłe decyzje RPP powinny uwzględniać „kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych”.

Niektórzy z tych członków Rady oceniali, że ewentualna podwyżka stóp procentowych miałaby ograniczony wpływ na dynamikę inwestycji – napisano w minutes.

Część członków Rady podkreślała, że wobec niepewności, co do uwarunkowań polityki pieniężnej w dłuższym horyzoncie, istotną przesłanką dla oceny jej perspektyw będzie marcowa projekcja inflacji i PKB.

Jak wynika z minutes, według listopadowej projekcji dynamika cen będzie stopniowo rosnąć i w 2018 r. osiągnie średnioroczny poziom 2,3 proc., a w 2019 r. – 2,7 proc.

Większość członków Rady uznała, że wyniki listopadowej projekcji wskazują, że  w  najbliższych latach inflacja pozostanie zbliżona do  celu. Część członków Rady zaznaczała jednak, że ścieżka inflacji w listopadowej projekcji jest wyższa niż w poprzedniej rundzie prognostycznej, a w  2019 r. inflacja przekroczy 2,5 proc. - napisano w minutes.

Komentarze