W Hiszpanii w latach 2006-2008 banki mogły prowadzić nieprawidłową sprzedaż wielu produktów, m.in. kredytów walutowych. Skutki były bardzo dotkliwe dla obywateli.

Obecnie kwestie rozwiązania spornych spraw wspiera mocno Bank Hiszpanii i rzecznicy praw obywatelskich. Prowadzone są liczne procesy sądowe, w których obywatele uzyskują korzystne wyroki.

Sędziowie w Hiszpanii bronią prawa, bronią sprawiedliwości. I wiedzą, że konsumenci mają rację, że banki prowadziły nieuczciwą sprzedaż – mówi Patricia Suarez, przewodnicząca ASUFIN, hiszpańskiej federacji konsumentów- Dzięki Sądowi Najwyższemu konsumenci mają więcej argumentów prawnych, aby się bronić.

Do 2016 roku mamy ponad 60 wyroków, z czego 80% wyroków jest korzystna dla obywateli. Stowarzyszenie ASUFIN prowadzi powództwa grupowe, które bronią rzesze ludzi uwikłanych w kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego lub jena. Takich kredytobiorców w Hiszpanii jest ponad 60.000.

eNewsroom/ as/