Analizy

Wolontariat pracowniczy niesie same korzyści

źródło: Fundacja Kronenberga

  • Opublikowano: 5 grudnia 2014, 09:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ zarówno na umiejętności zawodowe, efektywność oraz bezpośrednio przekłada się na poczucie satysfakcji pracowników

Najnowsza edycja badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przeprowadzonego wśród uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi, wskazuje, że na aktywnościach związanych ze wspieraniem innych zyskują nie tylko odbiorcy, ale także sami wolontariusze i firmy. Wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ zarówno na umiejętności zawodowe, efektywność oraz bezpośrednio przekłada się na poczucie satysfakcji pracowników.

- Wyniki tegorocznego badania pokazują, że wolontariusze zauważają znaczący wpływ zaangażowania w prace społeczne na ich umiejętności zawodowe. Ponad 88 proc. respondentów uważa, że to właśnie akcje wolontariackie poprawiły ich umiejętności pracy w grupie. Niewiele mniej, bo 83 proc., deklaruje, że dzięki programowi wolontariatu udoskonaliła swoje zdolności planowania organizacji pracy, natomiast 82 proc. wolontariuszy dzięki zaangażowaniu w działania prospołeczne rozwinęła swoje kompetencje komunikacyjne – podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Motywacje do podejmowania działań wolontariackich są różne, a wśród pracowników Citi dominuje chęć pomocy innym. Pomimo, że ze zrobieniem czegoś pożytecznego na rzecz potrzebujących wiążą ogromne poczucie satysfakcji, mało który zdaje sobie sprawę z tego, że na wolontariacie korzystają nie tylko beneficjenci projektów społecznych, ale również oni sami.

Zwiększa empatię i świadomość społeczną

83 proc. tegorocznych respondentów uważa, że udział w akcjach wolontariackich zwiększył ich świadomość w zakresie problemów otaczających ich społeczności, a niemal tyle samo ankietowanych zgodziło się, że łatwiej im zrozumieć sytuację innych. Podnosi efektywność

Poprawę swoich umiejętności pracy w zespole oraz zdolności komunikacyjnych zauważyło u siebie odpowiednio 88 i 82 proc. ankietowanych. Podobny odsetek (81 proc.) zwrócił uwagę na postęp jeśli chodzi o zdolności organizacyjne. Dzięki wolontariatowi, pracownicy Citi są lepiej zorganizowani, potrafią trafniej definiować cele i wyznaczać priorytety wzrasta ich umiejętność syntezy/analizy informacji oraz trafnej oceny ryzyka (umiejętności planowania i organizowania, decyzyjność). Ponad połowa badanych przyznaje, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat pracowniczy lepiej rozumie kontekst, w jakim działa firma – jej misję i wizję ale także możliwe ograniczenia (świadomość biznesowa). Warto podkreślić, że wolontariusze chcą wykorzystywać umiejętności zawodowe, aby pomagać innym – niemal co drugi ankietowany (47 proc.) chciałby pomagać innym wykorzystując swoje kompetencje, umiejętności czy specjalistyczną wiedzę. Grupą odbiorców, dla której najchętniej zaangażowali się pracownicy Citi są dzieci i młodzież, na drugim miejscu znajdują się społeczności lokalne.

Uszczęśliwia

Niemalże ¾ ankietowanych zanotowało, że dzięki wolontariatowi wzrosło ich poczucie zadowolenia z życia. Nie bez znaczenia jest fakt, że aż 9 na 10 ankietowanych zarekomendowałoby wolontariat innym, a prawie jednakowy odsetek respondentów przyznaje, że chciałby zwiększyć swoją aktywność wolontariacką. To doskonałe potwierdzenie tezy, że wolontariat uszczęśliwia i… uzależnia!

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze