Informacje

Jak dopasować rachunek maklerski do oczekiwań klienta?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 27 lutego 2020, 11:13

    Aktualizacja: 27 lutego 2020, 11:14

  • 1
  • Powiększ tekst

Rachunek maklerski, nazywany również rachunkiem inwestycyjnym czy po prostu kontem maklerskim, tylko w niektórych aspektach przypomina konto bankowe – rachunek osobisty, do którego większość z nas już przywykła.

To rachunek prowadzony przez dom maklerski, na podstawie podpisanej z klientem umowy. Działa właściwie podobnie jak konto bankowe czy oszczędnościowe, ale pieniądze wpłacone na konto maklerskie przeznaczone są stricte na inwestowanie w papiery wartościowe. Domy maklerskie mają różne oferty na rachunki maklerskie, które konkurują ze sobą. Jak klient ma wybrać jedną, która ma spełnić jego oczekiwania, jako inwestora?

Podstawowe zadania rachunku maklerskiego

Otwarcie konta maklerskiego (więcej o kontach maklerskich dowiesz się na stronie XTB Online Trading) jest konieczne dla każdego inwestora, który chce lokować posiadany kapitał na giełdzie papierów wartościowych. W przeciwnym wypadku nie będzie to możliwe. Konto maklerskie będzie umożliwiało zajmowanie odpowiednich pozycji na rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Za jego pośrednictwem można między innymi kupować akcje wybranych spółek giełdowych, czy obligacje na rynku Catalyst. Oprócz tego inwestor może inwestować przy użyciu konta maklerskiego w opcje, certyfikaty, kontrakty terminowe na indeksy, obligacje, waluty i akcje, fundusze ETF oraz w inne instrumenty finansowe na rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

Konto maklerskie nie tylko gromadzi środki finansowe, jakie generowane są dzięki trafnie podejmowanych decyzji o kupnie i sprzedaży papierów wartościowych. Zapisywane są na nim i przechowywane informacje o wszystkich papierach wartościowych i środkach pieniężnych, jakie należą do właściciela konta. Poza tym rachunek maklerski gromadzi dane o wszystkich transakcjach kupna i sprzedaży, jakie dom maklerski wykonuje w imieniu i na rzecz posiadacza konta. Za działania te dom maklerski prowadzący rachunek inwestycyjny pobiera od jego posiadacza opłaty i prowizje.

Koszty kryterium wyboru rachunku maklerskiego

Jednym z najważniejszych parametrów wyboru oferty na konto maklerskie są koszty związane z posiadaniem, założeniem i aktywnym wykorzystywaniu rachunku. Najczęściej domy maklerskie rezygnują z pobierania prowizji czy innych opłat za otwarcie konta, ale jego posiadacz musi liczyć się z naliczeniem opłaty za korzystanie z konta – w trybie miesięcznym lub rocznym. Płaci się również prowizję od transakcji realizowanych na koncie oraz za przechowywanie kupionych za jego pośrednictwem papierów wartościowych. Niekiedy płaci się też za przelewy pieniędzy z konta maklerskiego na konto osobiste, zwłaszcza jeśli są one założone w dwóch różnych instytucjach finansowych. Stawki są różne, w zależności od domu maklerskiego, rodzaju i liczby oferowanych dodatkowych usług w związku z kontem maklerskim.

Funkcjonalność konta maklerskiego

Przy porównywaniu ze sobą ofert na konta maklerskie w różnych instytucjach finansowych nie wystarczy tylko sprawdzić wysokość kosztów, aby wybrać odpowiednie dla inwestora konto (sprawdź video na YouTube). Konieczne jest też zapoznanie się z podstawowymi i dodatkowymi usługami w ramach konta maklerskiego. Przede wszystkim każde takie konto pozwala swoim posiadaczom na zakup i sprzedaż instrumentów finansowych. Na koncie maklerskim przechowywane są papiery wartościowe inwestora i rejestrowane są transakcje, dlatego klient może zawsze sprawdzić ich historię. To podstawowa i kluczowa funkcjonalność każdego rachunku inwestycyjnego.

Wartością dodatkową, która może przeważyć ostatecznie nad wyborem danego konta maklerskiego, jest to, aby dawało ono dostęp do zaawansowanych narzędzi inwestorskich i funkcjonalności związanych z dostępem do notowań i do serwisów informacyjnych. Klient może mieć tez zapewnione korzystanie z analiz finansowych przygotowanych przez pracowników wybranego domu maklerskiego. Dom ten może zapewnić klientowi indywidualną opiekę maklerską, doradztwo i rekomendacje inwestycyjne, co wspiera inwestowanie i podejmowanie decyzji o wyborze konkretnych instrumentów inwestycyjnych.

Polecamy: https://www.najlepszeplatformyforex.pl | http://forex-time.pl | https://trading-academy.pl/

Powiązane tematy

Komentarze