Informacje

Pieniądze / autor: Pixabay
Pieniądze / autor: Pixabay

Konkurs: Do wygrania 13 tys. zł i staż w MSZ

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2023, 11:50

    Aktualizacja: 21 września 2023, 17:31

  • 1
  • Powiększ tekst

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 35. edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Prace należy przesyłać do MSZ do 15 października. Na zwycięzcę – zdobywcę nagrody I stopnia czeka nagroda w wysokości ok. 13 tys. złotych i staż w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace magisterskie obronione w roku ich przedstawienia do nagrody. W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni krajowych, jak i zagranicznych. Prace zgłaszają na Konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następującej problematyki:

priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej;

współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;

zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Do pracy dołącza się opinię recenzenta pracy, opinię promotora pracy, życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Prace wraz z załącznikami należy przesłać na adres: [email protected] do dnia 15 października 2023 roku.

Szczegóły dot. organizacji konkursu, w tym zasad przyznawanych nagród, znajdują się w Zarządzeniu Ministra SZ z dnia 4 października 2022 roku: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/konkurs-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsza-prace-magisterska-z-38502995.

CZYTAJ TAKŻE: Ma to 99 proc. Polaków. Niebezpieczna substancja w organizmach

CZYTAJ TAKŻE: Dodatkowe 300 zł z ZUS. Potrzebny jeden wniosek

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze