Informacje

Polska chce zachowania Wspólnej Polityki Rolnej. Mamy sojuszników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2017, 14:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki powiedział do uczestników obradującej w Rzeszowie konferencji agencji płatniczych państw Grupy V-4 oraz Rumunii, Bułgarii i Słowenii, że należy potwierdzać konieczność zachowania Wspólnej Polityki Rolnej UE

Należy silnym głosem powiedzieć, że trzeba zachować Wspólna Politykę Rolną. Trzeba nadal potwierdzać, że chcemy tej polityki i jest ona podstawą, strategiczną polityką Uni Europejskiej. Niestety żyjemy w takich czasach, że trzeba to potwierdzać -powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Agencje płatnicze w krajach UE zajmują się m.in. obsługą europejskich funduszy. W trakcie rzeszowskiej konferencji ich przedstawiciele z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii chcą m.in. wymienić się doświadczeniami dotyczącymi wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie finansowania 2014-20. Celem PROW 2014 - 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Według wiceministra, jednym z tematów konferencji będzie próba wypracowania uproszczeń dla ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych. Zarudzki uważa, że wspólne stanowisko wzmocniłoby pozycje negocjacyjną wszystkich państw.

W grupie jesteśmy pewna siłą. Niech ta siła z tego naszego spotkania będzie wymiarem szukania najlepszych rozwiązań - zaznaczył wiceminister.

Zarudzki zwrócił uwagę, że rzeszowska konferencja przedstawicieli agencji płatniczych jest jednym z elementów przygotowujących zaplanowane na czerwic spotkanie ministrów rolnictwa państw grupy Wyszehradzkiej.

Jednym ze źródeł środków na rozwój polskiej wsi jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polski budżet programu wynosi ponad 13,6 mld euro. 8,6 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 4,9 mld euro wyniesie wkład krajowy.

Jak poinformowała podczas konferencji Małgorzata Sztoldman z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w naszym kraju do tej pory 1,8 mln wnioskodawców chce skorzystać z PROW. Z blisko 1,6 mln ubiegających się o wsparcie podpisano umowy na kwotę ponad 14 mld zł.

Inne uczestniczące w konferencji kraje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014-20 otrzymają: Rumunia 8 mld euro, Węgry 3,5 mld, Bułgaria 2,3 mld, Czechy 2,2 mld, Słowacja 1,6 mld, Słowenia 0,8 mld.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze