Informacje

Od początku trwania programu „500+” do rodzin trafiło ponad 29,2 mld zł

br

  • Opublikowano: 24 lipca 2017, 12:57

  • 6
  • Powiększ tekst

29,2 mld zł trafiło do rodzin w ramach programu 500+ od początku trwania programu do końca czerwca – poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wsparciem zostało objętych prawie 4 mln dzieci.

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w czerwcu 2017 roku objęto już ponad 3,98 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,6 mln rodzin trafiło ponad 29,2 mld zł. W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych prawie 58 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie trafia do ponad 2,6 mln rodzin, w tym ok. 380,5 tys. to rodziny wielodzietne – informuje resort rodziny.

Świadczenie otrzymuje ponad 726 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 305 tys., z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys., z sześciorgiem 6 tys.

Jak podaje resort rodziny programem jest objętych 115,5 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to ponad 1,56 mln, rodzin z jednym dzieckiem jest 726 tys.

Program „Rodzina 500+” wprowadzono w kwietniu zeszłego roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nich 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze