Informacje

Pomorskie: Ponad 102 mln zł dla firm i instytucji na badania i rozwój

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 lipca 2017, 16:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej firm i jednostek badawczych z województwa pomorskiego to cel konkursu "Ekspansja na innowacje", w którym można ubiegać się o dofinansowanie projektów. Pula środków w konkursie wynosi ponad 102 mln zł.

Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) w Gdańsku poinformowała, że we wtorek rozpoczyna się nabór wniosków firm i instytucji badawczych z Pomorza o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury związanej z badaniami i rozwojem (B+R).

Podano, że firmy i jednostki naukowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących m.in. realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań. W konkursie można ubiegać się też o dotację na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R we współpracy z przedsiębiorstwami.

Możliwe jest też otrzymanie wsparcia na tworzenie i rozwój infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, np. w zakresie laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych, zakupu aparatury badawczej, sprzętu I technologii.

Dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej Jacek Zwolak w rozmowie z PAP podkreślił, że o dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ale też duże firmy.

W zależności od typu projektu, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, izbami gospodarczymi czy klastrami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi. Projekty realizowane w ramach partnerstw mają być preferowane.

Zwolak zaznaczył, że do konkursu mogą być zgłoszone tylko projekty dotyczące branż, które zostały wybrane jako Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP).

Podstawowym kryterium dopuszczalności do konkursu jest wpisanie się projektu w branże ISP - podkreślił.

W Pomorskiem za ISP zostały uznane branże: morska i logistyka, technologie informatyczne, energetyka i energooszczędność oraz branża medyczna, zwłaszcza w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i starzenia się społeczeństwa.

Zwolak zachęca firmy i instytuty badawcze do ubiegania się o dofinansowanie. Powołując się na pierwszy tego typu konkurs, ogłoszony w ubiegłym roku, powiedział, że pomoc finansową otrzymał co trzeci aplikujący podmiot. Dla porównania podał, że w podobnych konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ta szansa jest tylko ok. 10 procentowa.

Zwolak powiedział, że w konkursie nie ma określonej dopuszczalnej minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania. "Beneficjenci mogą składać wnioski na realizację projektów o różnej wartości" - dodał. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju wydatków oraz - co ważne - musi mieścić się w przedziale od 15 do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji ze środków unijnych.

W pierwszym tego typu, już zakończonym konkursie wpłynęło 113 projektów o łącznej wartości ponad 540 mln zł. Przedsiębiorcy zawnioskowali o ponad 500 mln zł unijnego wsparcia. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 90 mln zł otrzymały 33 projekty.

Ogłaszany obecnie konkurs jest drugim. Nabór projektów odbędzie się w ramach Poddziałania 1.1.1. "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne". Wnioski można składać od 1 sierpnia do 29 września. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 roku.

Zwolak poinformował, że w najbliższych latach mogą być ogłoszone jeszcze dwa konkursy na projekty w zakresie badań i rozwoju. Pieniądze na wsparcie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs jest współorganizowany przez Instytucję Zarządzającą RPO - zarząd województwa pomorskiego oraz instytucję pośredniczącą we wdrażaniu dotacji unijnych RPO - Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Informacje i dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.arp.gda.pl.

SzSz(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze