Informacje

Wsparcie finansowe  / autor: Pixabay
Wsparcie finansowe / autor: Pixabay

NCBR: 300 mln zł na projekty zwalczające koronawirusa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 maja 2020, 13:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Co najmniej 300 mln zł przeznaczy NCBR na projekty w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki dot. epidemii koronawirusa. Wnioski w konkursie „Koronawirusy” przedsiębiorcy i naukowcy mogą składać od 6 maja. Trwa też nabór na dofinansowanie prac B+R realizowanych przez szpitale jednoimienne.

Pandemia koronawirusa to największe wyzwanie, przed jakim stanęła ludzkość w XXI wieku. Możemy mu sprostać tylko poprzez integrację działań państwa, nauki i biznesu. Wierzę, że kreatywność polskich naukowców i przedsiębiorców odegra kluczową rolę w walce z koronawirusem” - mówi premier Mateusz Morawiecki, cytowany w informacji prasowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przesłanej w środę PAP.

Liczymy, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się choroby COVID-19, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki” - ocenia minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Na działania w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki, których celem jest opracowanie rozwiązań służących walce z epidemią koronawirusa, NCBR przeznaczyło co najmniej 300 mln zł.

Projekty realizowane będą w ramach dwóch inicjatyw.

Jedna z nich to konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, oparty na finansowaniu innowacji z Funduszy Europejskich. W ramach tego konkursu do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym trafi 200 mln zł.

Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy to tylko jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego” - mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nabór wniosków trwa od 6 maja aż do końca roku (31 grudnia). Aby usprawnić aplikację i przyznawanie grantów, konkurs podzielono na 3 rundy. Pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Oceny poszczególnych wniosków będą prowadzone po zakończeniu każdej z rund i zajmą do 90 dni.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Co ważne konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na tzw. terenach słabiej rozwiniętych, a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść aż do 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Drugi strumień dofinansowania dotyczy prac B+R, realizowanych przez szpitale jednoimienne. Wszystkie placówki tego typu od 22 kwietnia do 31 maja mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19.

Budżet zarezerwowany na projekty to co najmniej 100 mln zł.

Inicjatywa ma formę dofinansowania przyznawanego na maksymalnie prostych zasadach. Taka forma pomocy jest możliwa dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej - informuje NCBR.

NCBR angażuje się w walkę z epidemią koronawirusa w sposób możliwie najbardziej kompleksowy. Z jednej strony wykorzystujemy dobrze znane przedsiębiorcom zasady Szybkiej Ścieżki. Znana formuła pozwala sądzić, że wkrótce poznamy następne rozwiązania odpowiadające na obecne wyzwania. Zupełną nowością jest dofinansowanie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Po raz kolejny kierujemy strumień pieniędzy dokładnie tam, gdzie mogą przynieść najlepsze efekty” - mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum). Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy - maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot.

Budżet przedsięwzięcia wynosi 100 mln zł, ale NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego - ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR.

NCBR przypomina, że prowadzone są jeszcze inne działania ułatwiające przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom naukowym występowanie o granty oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii. Centrum przedłużyło nabory w poszczególnych konkursach, a także wprowadziło spotkania członków panelu lub komitetu inwestycyjnego z wnioskodawcami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wnioskodawcy mogą skorzystać również z regularnych szkoleń online, w których eksperci NCBR przybliżają procesy aplikowania.

NCBR wyszło również naprzeciw potrzebom beneficjentów, rozpatrując indywidualnie projekty, które tego wymagają ze względu na obecną sytuację epidemii oraz stawiając na większą elastyczność w podejściu do kwalifikowalności części kosztów i harmonogramów prac B+R. W ramach nadzoru czasowo zawieszono wizyty u beneficjentów na rzecz kontroli na dokumentach przekazanych mailowo” - przekazano w informacji prasowej.

Czytaj też: Polscy naukowcy w projekcie budowy nowego respiratora

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze