Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Emerycie: ZUS bezprawnie zawiesił wypłatę Twojej emerytury? Straconych pieniędzy nie odzyskasz

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 czerwca 2013, 14:31

    Aktualizacja: 11 czerwca 2013, 11:04

  • 1
  • Powiększ tekst

Emeryt, któremu ZUS niesłusznie zawiesił wypłatę emerytury, bo na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, nie dostanie wyrównania za okres zawieszenia - orzekł Sąd Okręgowy w Legnicy. Sąd uznał, że emerytura należy się dopiero od ogłoszenia wyroku TK.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy jest jednym z pierwszych orzeczeń dotyczących skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada ub.r. (sygn. K 2/12). Trybunał uznał wtedy, że niezgodny z konstytucją jest przepis, który w 2011 r. zmusił do rozwiązania umów o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej uzyskali prawo do emerytury. Na skutek tego przepisu, jeśli ktoś po 1 października 2011 r. nie rozwiązał umowy o pracę - choćby na jeden dzień - ZUS zawieszał mu wypłatę emerytury.

W takiej sytuacji znalazł się emeryt, któremu z powodu kontynuacji zatrudnienia ZUS wstrzymał w styczniu ub.r. wypłatę emerytury i nakazał zwrócić pobrane wcześniej kwoty emerytury.

Gdy w listopadzie ub.r. TK orzekł, że przepis zmuszający w 2011 r. do rozwiązania umowy o pracę był niekonstytucyjny, emeryt wystąpił o wypłatę wyrównania za okres od 1 października 2011 r. do listopada 2012 r. ZUS jednak odmówił. Zaczął z powrotem wypłacać zawieszoną emeryturę, ale dopiero od 1 grudnia ub.r., czyli od miesiąca, w którym emeryt złożył wniosek. ZUS nie uzasadnił natomiast, dlaczego odmawia wypłaty zawieszonej emerytury za wcześniejszy okres.

W tej sytuacji emeryt pozwał ZUS do sądu. Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił jego pozew, ale tylko w niewielkiej części - nakazał ZUS wypłacić emeryturę od 22 listopada ub.r., a nie od 1 grudnia ub.r. Sąd orzekł, że emerytowi przysługiwało prawo do emerytury, ale wyłącznie od dnia ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw, czyli od 22 listopada ub.r. "Trybunał nie orzekł bowiem, iż jego orzeczenie ma moc wsteczną, tj. by miało zastosowanie do zdarzeń przed dniem jego publikacji w Dzienniku Ustaw" - stwierdził legnicki sąd.

W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że "z zasady wyroki TK działają na przyszłość. (...) Jeśli intencją Trybunału Konstytucyjnego byłoby, by jego wyrok odnosił skutki wstecz, musiałby to wyraźnie wskazać."

W tej sprawie - jak podkreślił sąd - Trybunał wprost wskazał, że przepis, na podstawie którego zawieszono wypłatę emerytury, traci moc z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku TK w Dzienniku Ustaw. To oznacza - zdaniem legnickiego sądu - że nie można żądać wypłaty wyrównania emerytury za okres od daty faktycznego wstrzymania jej wypłaty do chwili jej podjęcia, czyli w tej sprawie od 1 października 2011 r. do listopada 2012 r. (sygn. VU 306/13).

Wyrok legnickiego sądu oraz orzeczenie TK z 13 listopada ub.r. nie dotyczą osób, które nabyły prawo do emerytury po 1 stycznia 2011 r., bo w odniesieniu do nich nie doszło do naruszenia praw nabytych.

(PAP)

kjed/ je/

 

 

-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Tylko wSklepiku.pl bogata oferta książek, audiobooków, poradników oraz atrakcyjnychgadżetów z logotypem wPolityce.pl.

 

Powiązane tematy

Komentarze