Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

CBA kontroluje parki narodowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 stycznia 2019, 08:34

    Aktualizacja: 18 stycznia 2019, 08:36

  • 1
  • Powiększ tekst

Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło kontrolę w dwóch parkach narodowych - Biebrzańskim i Narwiańskim; kontrola ma dotyczyć m.in. zawierania umów na dzierżawę nieruchomości przez Parki w latach 2008-15.

Kontrola rozpoczęła się jeszcze przed świętami 21 grudnia 2018 r. i potrwa do trzech miesięcy, czyli do 21 marca 2018 r. Szef CBA w szczególnych przypadkach może przedłużyć ją o sześć miesięcy.

Kontrole mają dotyczyć prawidłowości procedur i podejmowania decyzji przy rozporządzaniu mieniem przez Parki - wynika z nieoficjalnych informacji. CBA chce też ustalić, jak realizowano te decyzje, szczególnie przy zawieraniu umów na dzierżawę nieruchomości i ubieganiu się o płatności z unijnych dopłat bezpośrednich w latach 2008-15.

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk potwierdził, że kontrola CBA w jego parku rozpoczęła się 21 grudnia 2018 r. i dotyczy rozporządzania mieniem przez Biebrzański PN. „Poproszony zostałem o przekazanie obszernej dokumentacji w tym zakresie, która jest obecnie przygotowywana” - powiedział dyrektor.

Grygoruk zaznaczył, że od kilku lat podejmuje starania o zmianę ustawy o płatnościach rolnych, tak aby każdy, kto ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich w stosunku do działek będących we władaniu Parku musiał posiadać tytuł prawny do tych działek.

Od kilku lat mamy sytuację pobierania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do działek zgłaszanych przez osoby, które nie mają do tych terenów tytułu prawnego” - wyjaśnił w rozmowie z PAP dyrektor Biebrzańskiego PN w kontekście kontroli CBA.

Zastępca dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN) Jerzy Kostrzewski również potwierdził, że dwie agentki CBA przystąpiły do kontroli w Parku. „Określony został zakres kontroli, udostępniliśmy wszystkie dokumenty, o które poprosiły panie z CBA” - zaznaczył w rozmowie Kostrzewski. „Jesteśmy otwarci na współpracę przy tej kontroli” - dodał.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział, że obie kontrole prowadzą funkcjonariusze departamentu postępowań karnych białostockiej delegatury CBA.

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Zarządza 59 tys. 223 ha powierzchni w woj. podlaskim wzdłuż Biebrzy od Lipska, do ujścia rzeki do Narwi.

Natomiast Narwiański Park Narodowy obejmuje 6810 ha w dolinie Narwi w woj. podlaskim, między Surażem a Rzędzianami. Okresowo lub stale podtopionych jest 98 proc. gruntów NPN. Park położony jest w większości na gruntach prywatnych, przy dużym rozdrobnieniu własności - z blisko 12 tys. działek jedynie 30 proc. należy do państwa.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze