Opinie

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Program Pawła Kukiza

Paweł Kukiz

Paweł Kukiz

Muzyk, rzecznik JOW, kandydat na prezydenta RP.

 • Opublikowano: 4 sierpnia 2015, 13:26

 • 9
 • Powiększ tekst

Paweł Kukiz sensownie prowokuje. Nagabywany o swój program wyborczy postanowił go zaprezentować. W prowokacyjnej formie.

A tutaj bardziej szczegółowo program gospodarczy i zdrowotny. A do tego jako bonus 3 miliony mieszkań :

Gospodarka

Po to, żeby powstawały nowe miejsca pracy konieczne jest obniżenie poziomu podatków i kosztów pracy. Proponujemy, aby każdy przedsiębiorca tworząc nowe miejsce pracy otrzymywał comiesięczne potrącenia od podatku CIT. Obniżymy stawkę podatkową dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Proponujemy dwuletnie zwolnienia pracodawców z uiszczania części składek na ubezpieczenia społeczne za nowozatrudnionych. Wprowadzimy zmiany w podatku dochodowym od osób mających dzieci.

Uprościmy system podatkowy poprzez docelowe zmniejszenie liczby stawek podatkowych do dwóch: najpierw 18- i 32-procentowej, potem 18- i 28-procentowej. Sprzeciwiamy się podatkowi liniowemu 3 x 15.

Zachowamy wspólne rozliczanie się małżonków.

Utrzymamy dotychczasowe stawki podatku VAT.

Zlikwidujmy podatek od lokat bankowych.

Dokonamy zmian realizując program Tanie Państwo. Przyniesie to prawie 5 mld oszczędności rocznie oraz ok. 3 mld zł jednorazowych wpływów.

Doprowadzimy do likwidacji wielu agencji, funduszy i urzędów. Będziemy walczyć o ułatwienie dostępu polskim przedsiębiorcom do rynków państw UE. Jesteśmy przeciwni narzuceniu Polsce wspólnej waluty do czasu, kiedy koszty integracji monetarnej będą zdecydowanie niższe od ewentualnych korzyści. Będziemy zabiegać o kierowanie większej ilości środków na regiony graniczne UE, co oznacza stworzenie specjalnych programów dla Ściany Wschodniej.

Zmienimy przepisy dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej przejrzyste, stwarzające zachęty do rozpoczynania nowej działalności. Doprowadzimy do stworzenia specjalnej oferty kredytowej dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność.

Priorytetem PiS będzie szybki rozwój ok. 5 tysięcy km dróg ekspresowych o europejskim standardzie. Zajmiemy się restrukturyzacją PKP oraz modernizacją linii kolejowych. Dokonamy zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne, co doprowadzi do spadku cen usług telekomunikacyjnych i ich większej dostępności.

W rękach skarbu państwa pozostaną te spółki i przedsiębiorstwa, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego. Program prywatyzacyjny PiS przewiduje, że z tego tytułu, do budżetu państwa wpłynie w przeciągu najbliższych czterech lat od 7 do 10 mld zł rocznie.

Zwiększymy wydatki na badania i rozwój, a w szczególności na badania podstawowe. Bardzo ważnym źródłem środków na działalność badawczo-rozwojową powinny być zwolnienia podatkowe.

Zdrowie

Zamierzamy doprowadzić do przebudowy systemu opieki zdrowotnej. Bronimy konstytucyjnej zasady równego i sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich obywateli.

Naszymi priorytetami są:

podniesienie nakładów na ochronę zdrowia

likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i powrót do finansowania ochrony zdrowia z budżetu

ustanowienie koszyka podstawowych gwarantowanych świadczeń medycznych;

umożliwienie wprowadzenia dodatkowych i alternatywnych komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych;

otoczenie szczególną opieką zdrowotną dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia oraz kobiet ciężarnych;

utworzenie w Polsce sieci szpitali publicznych oraz państwowego systemu ratownictwa medycznego;

wspieranie rodzimego przemysłu farmaceutycznego;

stworzenie możliwości szerokiego dostępu do specjalizacji i kształcenia doskonalącego polskim lekarzom, pielęgniarkom i położnym.

Powstrzymamy lawinowo narastające zadłużenie szpitali. Uprościmy zasady finansowania świadczeń gwarantowanych. W tym celu:

wdrożymy system opłat w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

zapewnimy szeroką opiekę pielęgniarską świadczoną w domach; rozwiniemy finansowanie rehabilitacji medycznej;

wprowadzimy finansowaną z budżetu państwa opiekę nad kobietami ciężarnymi;

rozwiniemy profilaktykę zdrowotną w szkołach, w tym stomatologiczną;

stworzymy system rejestrowania usług medycznych.

Doprowadzimy do tego, że przeciętny emeryt, rencista czy osoba przewlekle chora będzie mogła kupić więcej leków.

Uważamy, że państwo musi określić racjonalne zasady tworzenia krajowej sieci szpitali. Budżet państwa powinien zapewnić środki finansowe na zagwarantowanie i utrzymanie gotowości medycznej szpitali zakwalifikowanych do sieci.

Zamierzamy usprawnić system ratownictwa medycznego. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przejmie budżet państwa.

Opowiadamy się za wprowadzeniem komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych i stworzymy ramy prawne dla działalności rynku ubezpieczeniowego.

Uruchomimy programy propagujące zdrowy tryb życia. Na ten cel przeznaczymy środki pochodzące z części podatku akcyzowego, nakładanego przez państwo na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Lekarze i pielęgniarki w czasie trwania specjalizacji będą korzystali z finansowanego przez państwo systemu rezydenckiego, obejmującego wszystkich lekarzy specjalizujących się w uprawnionych do tego szpitalach.

Zapomniałem o Emigracji!

W naszym programie jest dla Was po 100 milionów na twarz i 2ha działki budowlanej jak tylko zdecydujecie się wrócić i na nas zagłosować.

I jeszcze program alternatywny. Jakby tamte Wam się nie podobały. Napisany już w 2001 roku -fragmenty:

1 Ograniczenie bezrobocia

2 Nowoczesna edukacja i informatyzacja kraju

3 Silne wsparcie dla krajowej przedsiębiorczości i eksportu 4 Zamierzamy przełamać kryzys w tempie budowy systemów transportowych

5 Uzdrowić finanse państwa

 • uporządkować finanse publiczne i uczynić je bardziej przejrzystymi

 • zwiększenie dochodów budżetowych i racjonalizacja wydatków

6 Obniżenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców rozwijających nowoczesne technologie oraz dla inwestujących i tworzących miejsca pracy w okręgach o dużym bezrobociu i na wsi

7 Rolnictwo:

 • ceny interwencyjne ustalane przez rząd, gwarantujące opłacalność produkcji rolniczej na poziomie wynegocjowanym z organizacjami producentów;

 • skuteczna osłona celna polskich producentów rolnych; bilansowanie i kwotowanie produkcji ustalonych wcześniej produktów rolnych;

 • zakupy interwencyjne Agencji Rynku Rolnego w przypadku spadku cen poniżej cen minimalnych;

 • dopłaty do eksportu;

 • zwiększenie nakładów na wspieranie postępu biologicznego w rolnictwie;

przyspieszenie uruchomienia programu SAPARD i jego dostosowanie do

istniejących w Polsce uwarunkowań

 1. Prywatyzacja powinna być narzędziem w osiąganiu celów polityki gospodarczej. Osiągniemy to poprzez:

-wykorzystanie środków z prywatyzacji na wspomaganie rozwoju polskiej gospodarki;

-dążenie do koncentracji rodzimego kapitału oraz restrukturyzacji prywatyzowanych branż i przedsiębiorstw;

-kontynuowanie - tam gdzie jest to możliwe i celowe-procesu prywatyzacji pracowniczej;

-powiązanie prywatyzacji z transferem nowoczesnych technologu, finansowaniem sektora badań i rozwoju w branży prywatyzowanego przedsiębiorstwa, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz umacnianiem kooperacji

No i - jak podejrzewałem - trzeba będzie wyjaśniać

Ten "program" to nic innego jak cytaty programów (fragmentów) PO,PiS i SLD ... Od 2001 do dziś "realizowane". Ładne, prawda?

Powiązane tematy

Komentarze