Informacje

Łukasz Grass, Bartłomiej Antczak, Cezary Stypułkowski, Maciej Oleksowicz, Grzegorz Kądzielawski, Andrzej Kensbok, Dominika Bettman / autor: Materiały prasowe
Łukasz Grass, Bartłomiej Antczak, Cezary Stypułkowski, Maciej Oleksowicz, Grzegorz Kądzielawski, Andrzej Kensbok, Dominika Bettman / autor: Materiały prasowe

Polskie firmy ciągle za mało inwestują w nowoczesne technologie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 czerwca 2022, 15:10

    Aktualizacja: 1 czerwca 2022, 15:11

  • Powiększ tekst

Polska zbyt mało czerpie z potencjału transformacji cyfrowej. Choć ostatnie dwa lata były czasem jej przyspieszenia, poziom dojrzałości cyfrowej polskich organizacji jest o 6 proc. niższy od średniej w Europie Środkowo – Wschodniej – mówili uczestnicy spotkania Microsoft Envision Poland 2022.

Nasz biznes nie wykorzystuje technologii cyfrowych w procesie budowania sukcesu rynkowego na takim poziomie, jak robią to nasi sąsiedzi, a od krajów Europy Zachodniej dzieli nas w tej kwestii przepaść. Co więcej, mimo rosnącej skali cyberprzestępczości, większość rodzimych firm nie jest świadoma realnych zagrożeń i nie realizuje kompleksowej strategii bezpieczeństwa, która pozwalałyby im się uchronić przed dotkliwymi stratami – podkreślano podczas Microsoft Envision Poland 2022. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w sytuacji ciągłej niepewności, kluczowe dla firm jest zwiększenie inwestycji w obszar cyberbezpieczeństwa i zapewnienie odporności biznesu, przy jednoczesnej trosce o zasoby ludzkie i rozwój ich cyfrowych kompetencji.

Firmy które szybciej wprowadzają innowacje oparte na nowych technologiach, w mniejszym stopniu odczuwają skutki kryzysu. Rozwiązania chmurowe, technologii IoT i sztuczna inteligencja w niepewnych czasach amortyzują biznes jak poduszka bezpieczeństwa. Tymczasem – jak dowodzi Indeks Cyfrowej Przyszłości (Digital Futures Index, DFI) Microsoft – dojrzałość cyfrowa Polski wypada poniżej średniej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiele wskazuje na to, że polskie firmy nie planują tego zmienić, o czym świadczy jeden z niższych poziomów inwestycji w nowoczesne technologie, o 10 proc. niższy od średniej w naszej części Europy i nawet 75 proc. niższy od krajów skandynawskich.

Prawdziwa siła innowacji tkwi w ludziach. Społeczeństwa o wyższym poziomie umiejętności cyfrowych i ich aktywniejszym wykorzystaniu osiągają lepsze wyniki w kluczowych wskaźnikach jakości życia: produktywności, zarobkach i innowacyjności. Tak samo firmy, których zespoły mają wyższe kompetencje cyfrowe osiągają szybsze postępy w cyfryzacji i czerpią z nich więcej korzyści. Wniosek ten jest zbieżny z doświadczeniem Microsoft oraz klientów firmy – innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, prezentujących swoje historie transformacji podczas Microsoft Envision Poland 2022.

Odporność biznesu była jednym z głównych tematów poruszanych podczas Microsoft Envision Poland 2022. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że najważniejszą cechą warunkującą stabilność w niepewnych czasach jest gotowość do zmian, którą zapewnia chmura obliczeniowa. Aspektów warunkujących elastyczność w biznesie poszukiwali przedstawiciele mBanku, Inter Cars, Grupy Azoty, Accenture & Avanade, KGHM oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w rozmowie moderowanej przez Łukasza Grassa, w której uczestniczyła również Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

W sytuacji ciągłej niepewności i zmian, budowanie odporności biznesowej stało się kluczowym wyzwaniem. Wiele polskich firm i instytucji udowodniło, że cyfrowe technologie w rękach kompetentnych pracowników stają się podstawą wzrostu, nawet w trudnych czasach. Dzisiaj przyszedł moment przyspieszenia, którego motorem są kultura organizacyjna i przywództwo, promujące podnoszenie umiejętności w zakresie sprawnego wykorzystania technologii – powiedziała Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że nieodłącznym elementem transformacji cyfrowej są ludzie, którzy mają odpowiednie kompetencje i wiedzą, jak wykorzystać narzędzia cyfrowe do budowania innowacji oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Jednak menedżerowie zauważają, że kapitał ludzki, którym dysponują, nie zawsze jest gotowy na digitalizację. Świadomość w tym zakresie wpływa na plany związane z poprawą cyfrowych kompetencji pracowników. Dlatego jednym z głównych elementów rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej są kompleksowe programy szkoleniowe skierowane m.in. do klientów i partnerów Microsoft. Tylko w dwa lata od momentu ogłoszenia inwestycji, firma przeszkoliła już 200 tysięcy specjalistów IT, co czterokrotnie przekroczyło początkowo zakładany wynik.

Jak wskazali uczestnicy Microsoft Envision Poland 2022, bardzo istotne w procesie cyfryzacji jest odpowiednie gromadzenie i wykorzystanie posiadanych przez organizacje danych. O roli zaawansowanej analityki we wzmacnianiu biznesu rozmawiali przedstawiciele Banku Pocztowego, Peako S.A., Nest Banku, Billennium, oraz PGE Obrót S.A. w dyskusji moderowanej przez Nell Przybylską z Fundacji Digital Poland. W rozmowie uczestniczył Paweł Jakubik, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft.

O tym, czy organizacja bez odpowiedniej kultury ma szansę przetrwania, dyskutowali przedstawiciele LINK4, Akademii Leona Koźmińskiego, Allegro.pl, Banku Millenium oraz Grupy TAURON w dyskusji moderowanej przez Wawrzyńca Smoczyńskiego z Uniwersytetu SWPS oraz Fundacji Nowej Wspólnoty. W rozmowie brała udział także Magdalena Kasiewicz, członkini zarządu polskiego oddziału Microsoft.

Największym zagrożeniem dla firm i instytucji publicznych pozostaje szeroko rozumiana cyberprzestępczość, której w ubiegłym roku doświadczyła zdecydowana większość firm na świecie, uwzględnionych w opracowanym przez Microsoft dokumencie „Digital Defense Report”. Mimo to, jak wskazuje raport, 58 proc. przedstawicieli firm z regionu CEE przyznało, że nie ma kompleksowej strategii bezpieczeństwa, a w przypadku polskich firm tylko 36,67 proc. posiada całościową strategię obejmującą odpowiedzialność, ryzyka i klasyfikację zdarzeń oraz instrukcje postępowania. Tylko 10 proc. firm ma dedykowanego dyrektora ds. bezpieczeństwa.

Kontrastuje to z wysokim poczuciem bezpieczeństwa w organizacjach. Aż 82 proc. polskich firm deklaruje, że jest usatysfakcjonowana z poziomu zabezpieczeń systemów IT w swoich organizacjach. Może to świadczyć o wciąż zbyt niskim stopniu świadomości na temat cyberzagrożeń. Kluczowe zatem staje się edukowanie pracowników na temat potencjalnych zagrożeń płynących z sieci, od tych podstawowych, po bardziej wyrafinowane. O skali działania i różnorodności technik i metod cyberprzestępców również dowodzi „Digital Defense Report”, w którym sklasyfikowano aż 25 różnych technik ataku przez e-mail.

Na temat opłacalności inwestycji w cyberbezpieczeństwo debatowali przedstawiciele Digital Fingerprints (Grupa mBank), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polkomtel Sp. z o. o., PwC Polska, Reckitt, Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Bezpieczeństwa Informacji (ISC)2 Poland Chapter oraz Poczta Polska S. A., w rozmowie moderowanej przez Macieja Pyznara z ComCERT SA oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. W dyskusji uczestniczył także Krzysztof Malesa, członek zarządu i dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w polskim oddziale Microsoft.

Dzisiaj bezpieczeństwo jest jedną z głównych wartości dla polskich organizacji. Dotyczy to również sfery cyfrowej. Obok zaufanej technologii i kompetencji pracowników kluczowym elementem ochrony jest wybór partnera, który przeprowadzi naszą organizację przez proces cyfrowej transformacji. Co więcej, zrobi to sprawnie i z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Po to, by rodzime firmy mogły szybko uzyskać korzyści z budowy cyfrowych rozwiązań. Inwestycja w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej ma również na celu wspieranie polskich producentów oprogramowania i integratorów, jako przewodników dla polskich firm w procesie cyfrowych zmian – powiedział Piotr Grzywacz, członek zarządu i dyrektor kanału partnerskiego polskiego oddziału Microsoft.

Istotnym wsparciem w procesie transformacji cyfrowej jest sieć ponad 6000 firm partnerskich Microsoft, które oferują dopasowane do indywidualnych potrzeb usługi i doradztwo z zakresu cyberbezpieczeństwa. Poprzez stałe rozwijanie ich kompetencji i wykorzystanie najnowszych rozwiązań chmurowych, pomagają polskim przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać potencjał płynący z technologii.

PR/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych