Informacje

Gotówka / autor: Pixabay
Gotówka / autor: Pixabay

Poprawki do nowelizacji ustawy o CIT

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 października 2022, 19:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wprowadziła szereg poprawek do nowelizacji ustawy o CIT, która ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022. Większość poprawek ma charakter redakcyjno-legislacyjny, głosami senatorów PO odrzucono m. in. poprawki do ustawy proponowane przez Krajową Radę Spółdzielczą - czytamy na portalu stefczyk.info.

Nowy akt prawny zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym, wydłuża tarczę antyinflacyjną do końca roku 2022 oraz utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę.

Wśród najważniejszych modyfikacji zapisanych w ustawie znalazły się również m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie regulacji o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023) przy jednoczesnej zmianie progu rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany, uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

Ustawa zmienia także przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawia regulacje dotyczące przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Zmiany, które proponowała Krajowa Rada Spółdzielcza, miały m. in. “pozwolić spółdzielniom — identycznie jak spółkom – na zaliczanie do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od zatrzymanej w spółdzielni nadwyżki bilansowej (zysku netto), a przeznaczonej na fundusz zasobowy”.

Krajowa Rada Spółdzielcza argumentowała, iż dotychczasowy brak takiej możliwości jest “daleko krzywdzący (…) bowiem nie jest możliwe korzystanie z tych przepisów na równi ze spółkami, w których kapitały są w rękach ich właścicieli, a pozostawiony zysk w spółdzielni, nie podlegający podziałowi jej udziałowcom, spółdzielnie przeznaczają na fundusz zasobowy (podobny do kapitału zapasowego czy rezerwowego w spółkach kapitałowych) w celu finansowania działań służących rozwojowi spółdzielni, które to działania przyszłości będą miały wpływ na zwiększenie dochodu podatkowego i płaconych podatków do budżetu”.

Zdaniem Krajowej Rady Spółdzielczej, uwzględnienie ich propozycji w ustawie CIT “byłoby szansą na zrównanie szans rozwoju spółdzielni ze spółkami”. Proponowane przez Krajową Radę Spółdzielczą poprawki nie zostały przyjęte.

Czytaj też: RPP: stopy procentowe NBP bez zmian

stefczyk.info/PAP/KRS/kp

Powiązane tematy

Komentarze