Informacje

Górnik / autor: Pixabay
Górnik / autor: Pixabay

Rząd: Urlopy energetyczne i górnicze oraz odprawy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 lipca 2023, 13:08

  • Powiększ tekst

Rząd przyjął projekt ustawy o osłonach socjalnych dla górników; będą to urlopy energetyczne i górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne - podała w poniedziałek kancelaria premiera. Osłony to element porozumienia przy tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Chodzi o projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. W poniedziałek wieczorem projekt trafił do Sejmu.

KPRM wyjaśniła, że projekt zakłada wprowadzenie urlopów energetycznych, górniczych, oraz jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych, oraz dla pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie redukcji wydobycia węgla brunatnego w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego.

Obejmuje nie tylko pracowników, którzy z państwowych spółek trafią wraz z aktywami węglowymi do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), ale też prywatnych firm, spełniających wskazane warunki. W ocenie skutków regulacji projektu oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na lata 2023–2033 wyniosą 1,27 mld zł. W OSR dodano, że „oszacowanie kwoty wydatków związanych z ustawowymi świadczeniami na lata 2034–2049 jest na obecnym etapie niemożliwe, gdyż będzie uzależnione od harmonogramu procesu wyłączania jednostek wytwórczych oraz systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce”.

Kancelaria premiera wskazała w komunikacie, że proponowane rozwiązania zminimalizują negatywne skutki społeczno-gospodarczej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego. Będą też podstawą do zrównoważonego przebiegu transformacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

KPRM podkreśliła, że nowe przepisy wcielają w życie postanowienia Umowy Społecznej zawartej w grudniu 2022 r., która dotyczy sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Jak wyliczono, nowe przepisy ustalą zasady: nabycia prawa do urlopu energetycznego i urlopu górniczego; wypłaty świadczenia socjalnego w okresie korzystania z urlopu energetycznego i górniczego oraz wypłacania jednorazowej odprawy pieniężnej. Dodano, że skorzystanie z tych rozwiązań będzie dobrowolne. Będzie to dotyczyć przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego i spółek serwisowych przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego.

Świadczenia pieniężne, tzn. świadczenia socjalne wynikające z urlopów energetycznych i urlopów górniczych oraz jednorazowe odprawy pieniężne będą mogły być przyznane pracownikowi tylko raz, bez względu na zmiany zatrudnienia.

System wypłat świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych podlegać będzie notyfikacji do Komisji Europejskiej. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: Cena gazu zmienia kierunek!

Czytaj też: CELAC wnioskuje o reparacje za handel niewolnikami

Czytaj też: Nowa składka: 33 proc. od nadmiarowych dochodów

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych