Informacje

Grupa Polimex-Mostostal przedstawia strategię stabilnego rozwoju do 2020 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2015, 16:28

  • 2
  • Powiększ tekst

Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów – to główne zadania, które Grupa Polimex-Mostostal przyjęła w Strategii stabilnego rozwoju na lata 2016-2020.

”Fundamenty do rozwoju Grupy Polimex-Mostostal zostały przygotowane. Organizacja przeszła ogromną restrukturyzację. Zatrudnienie zmniejszyło się w ciągu trzech i pół roku o ponad 9 tys. osób (65,5%), koszty ogólnego zarządu spadły od połowy do 2011 r . do czerwca 2015 r. o 63%. Dziś Polimex jest holdingiem elastycznym w działaniu i konkurencyjnym rynkowo. Ogromnym atutem jest kadra (blisko 5 tys. pracowników) o ogromnym doświadczeniu i kompetencjach, a także unikalne na polskim rynku referencje” – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal. „Realizacja Strategii stabilnego rozwoju zapewni Grupie powrót na stałe do rentowności”.

Cele strategiczne:

1. Zrównoważony rozwój Grupy poprzez:

Zwiększanie przychodów poprzez wzrost zdrowego portfela zamówień.

Intensywny rozwój na rynkach energetycznym i naftowo-chemiczno-gazowym oraz odbudowa pozycji w budownictwie przemysłowym.

Rozszerzenie działalności na nowe obszary o dużych perspektywach inwestycyjnych.

Minimalizację ryzyka poprzez wygaszanie działalności infrastrukturalnej.

Pełne wykorzystanie potencjału i wieloletniego doświadczenia Grupy PxM.

Realizację projektów strategicznych dla polskiej gospodarki.

2. Powrót na stałe do rentowności poprzez:

Model biznesowy zapewniający zwiększoną stabilność w okresach wahań koniunktury na rynkach, na których działa Grupa.

Obniżenie wskaźnika zadłużenia.

Utrzymanie na rynku konkurencyjnego poziomu efektywności kosztowej,

optymalną strukturę organizacyjną,

efektywne procesy pozyskiwania i realizacji kontraktów, które ograniczą ryzyko prowadzonej działalności.

”Realizacja scenariusza rozwoju pozwoli na sukcesywną budowę wartości Grupy i utworzenie z Polimex-Mostostal mocnej, polskiej grupy budownictwa przemysłowego, która jest w stanie realizować strategiczne dla kraju projekty” – mówi Joanna Makowiecka-Gaca.

Nie ma w Polsce drugiej takiej Grupy, w której decyzje zapadają w kraju, a nie za granicą, która ma możliwość realizacji inwestycji na każdym rynku i nie jest obarczona zobowiązaniami wobec zagranicznego właściciela

Filary wzrostu biznesu Grupy Polimex-Mostostal to:

intensywny rozwój na rynkach energetycznym i naftowo-chemiczno-gazowym,

zwiększenie efektywności segmentu produkcji

odbudowa pozycji w budownictwie przemysłowym.

Energetyka

W tym obszarze Grupa Polimex-Mostostal zamierza przede wszystkim doprowadzić do poprawy rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach, wejść w wybrane nowe segmenty rynku oraz zwiększyć liczbę kontraktów realizowanych w formule EPC.

Wybrane przez Grupę PxM rynki:

Energetyka konwencjonalna

Spalarnie śmieci

Elektrownie szczytowo-pompowe

Wytwarzanie ciepła

Rynek Europy Zachodniej – podwykonawstwo (np. energetyka konwencjonalna, spalarnie śmieci)

W najbliższych pięciu latach inwestycje w energetykę konwencjonalną wyniosą około 50 mld zł. Cel Grupy PxM: udział w przetargach na budowę jednostek wytwórczych oraz modernizację istniejących. Przychody z pozyskanych kontraktów przełożą się na poprawę wyników Grupy.

Wysokość inwestycji w budowę spalarni w kolejnych latach to ok. 6,3 mld zł. Koszt budowanych obecnie spalarni szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Polimex-Mostostal uczestniczył w realizacji takich projektów, ma kompetencje by wejść na ten rynek i pozyskać wysokomarżowe zlecenia.

W energetyce cieplnej większość jednostek poniżej 50 MWt nie przechodziła jeszcze modernizacji, a zgodnie z unijną dyrektywą muszą one zakończyć taki proces najpóźniej w 2027 r. Polimex-Mostostal będzie pozyskiwał zlecenia na modernizacje i remonty jednostek wytwórczych. Grupa będzie stawać do przetargów na prace remontowe w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Nafta, chemia, gaz

Dla Grupy Polimex-Mostostal sektor nafty, chemii, gazu jest jednym ze strategicznych.

Plan zakłada odbudowę pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych, wejście w realizację projektów w formule EPC oraz powrót na rynki Europy Zachodniej, gdzie marże są wyższe niż w kraju.

Wybrane przez Grupę Polimex-Mostostal rynki:

Sektor naftowy – Przerób ropy naftowej

Sektor naftowy – Magazynowanie paliw

Sektor gazowy – Tłocznie

Sektor gazowy – Przesył gazu

Sektor gazowy – Wydobycie/ magazynowanie/ terminale

Sektor chemiczny – Zakłady azotowe - instalacje

Zagranica – Nafta, chemia, gaz (głównie rafinacja ropy naftowej/zbiorniki magazynowe)

Największe inwestycje planowane są w sektorze gazowym, a ich wartość to ok. 16 mld zł w ciągu pięciu lat. Z tej kwoty aż 7 mld zł pochłonie budowa sieci przesyłu gazu. Grupa Polimex-Mostostal będzie aktywnie pozyskiwać kontrakty związanymi z realizacją tych inwestycji, ale także z wydobyciem i magazynowaniem gazu, jak również realizacją projektów budowy terminali i tłoczni.

Kolejnym obszarem, w którym Grupa będzie się rozwijała i budowała kompetencje, jest rynek chemiczny, a dokładnie budowa instalacji w zakładach azotowych. Planowane inwestycje w najbliższych latach w tym obszarze wynoszą 13 mld zł.

Produkcja

Celem strategicznym segmentu produkcji jest zwiększenie efektywności oraz większe wyjście na zachodnie rynki. Zgodnie z aneksem do umowy restrukturyzacyjnej zakład produkcyjny w Sielcach miał zostać sprzedany. Ze względu na lepszą niż prognozowano kondycję Grupy oraz perspektywy wzrostu przychodów, Zarząd Polimex-Mostostal zaproponował sygnatariuszom wspomnianego aneksu pozostawienia siedleckiego zakładu w strukturach Grupy. Wierzyciele zgodzili się na ten kierunek działań.

Strategia zakłada, że siedlecki zakład będzie skuteczniej konkurować na rynku krajowym konstrukcji stalowych oraz będzie aktywniej szukał zleceń od zagranicznych klientów. Ma też zwiększać przychody ze sprzedaży krat pomostowych oraz usług ocynkowniczych. Ważnym obszarem rozwoju, z uwagi na różnice w kosztach pracy, tym samym możliwe do wygenerowania marże, jest oferowanie usługi podwykonawstwa najczęściej związanego z montażem (czasem produkcją i montażem) konstrukcji stalowych na rynkach Europy Zachodniej.

Wybrane przez Grupę Polimex-Mostostal rynki:

Kraty pomostowe

Konstrukcje stalowe

Usługi antykorozyjne

Polimex-Mostostal jako producent krat pomostowych ma dobrą pozycję zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jest jednym z największych w kraju producentów konstrukcji stalowych.

Budownictwo przemysłowe

Grupa Polimex-Mostostal odbuduje swoją silną pozycję na rynku budownictwa przemysłowego. Prognozy na następne lata pokazują dużą dynamikę wzrostu rynku budownictwa przemysłowego i magazynowego. Szacowany potencjał rynkowy w latach 2016-2020 wynosi 42,7 mld zł.

Zostanie utworzona nowa spółka - Polimex Budownictwo, która będzie pozyskiwała kontrakty na budowę zakładów produkcyjnych, magazynów, galerii handlowych, centrów logistycznych.

Finansowanie

Strategia zakłada, ze Grupa do 2020 roku nie będzie dokapitalizowana przez akcjonariuszy. Realizacja projektów strategicznych i rozwój działalności spółek segmentowych umożliwią Grupie generowanie nadwyżek środków pieniężnych, które będą przeznaczane na spłatę zadłużenia i kapitał obrotowy.

Kontynuowany będzie proces dezinwestycji spółek i nieruchomości. Grupa sprzeda te aktywa, które nie należą do podstawowej działalności.

Struktura organizacyjna

Model Grupy będzie wspierał realizację nowej strategii. Grupa bazuje na strukturze holdingowej, w której spółka PxM będzie zarządzał spółkami operacyjnymi oraz spółkami wspierającymi biznes. Jedna ze zmian – stworzenie Polimex Centrum Usług Wspólnych - została już wdrożona.

”Podjęliśmy taką decyzję, żeby stworzyć efektywną koszowo organizację służb wsparcia dla biznesu. Nasz spółki/projekty muszą się skoncentrować na swojej działalności biznesowej. Spółka Polimex Centrum Usług Wspólnych jest dla nich bieżącym wsparciem. Korzyści dla Grupy to przede wszystkim standaryzacja oraz poprawa jakości i efektywności usług wsparcia. Zależy nam też na profesjonalizacji procesów i ich optymalizacji” – tłumaczy Joanna Makowiecka-Gaca.

Polimex Centrum Usług Wspólnych będzie spółkom Grupy zapewniał obsługę: kadrową, prawną, podatkową, księgową, a także związaną z zarządzaniem gotówką, kontrolingiem operacyjnym, sprawozdawczością, audytem wewnętrznym, zakupami, IT, administracją, PR-em.

Powiązane tematy

Komentarze