Informacje

Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie

br

  • Opublikowano: 12 czerwca 2017, 11:35

  • 1
  • Powiększ tekst

Polacy na tle pozostałych krajów europejskich nadal są jednym z najbardziej zapracowanych narodów – wynika z badania Confidence Index, które przeprowadziła firma rekrutacyjna Michael Page. Polacy wykazują coraz większą świadomość na temat „work-life balance”, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Pomimo poprawiających się z roku na roku wyników, względem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, Polacy na tle pozostałych krajów europejskich nadal są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Spośród wszystkich 12 krajów biorących udział w badaniu, Polska znalazła się na ostatnim miejscu. Najwyższy wskaźnik work-life balance w Europie mają mieszkańcy Turcji – 61 proc.. Następni w kolejności są obywatele Hiszpanii (44 proc.) oraz Portugalii (43 proc.). Co ciekawe, największy spadek tego indeksu – o 10 p.p. – między pierwszymi kwartałami 2017 i 2016 roku zanotowano w Austrii (z 44 proc. do 34 proc.). Najwyższy wzrost nastąpił z kolei w Holandii, z 30 proc. w 2016 do 38 proc. w 2017 roku – czytamy w komunikacie.

W pierwszym kwartale br. 32 respondentów oceniło, że ich sytuacja w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ulegnie poprawie. Oznacza to wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku oraz 2 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego kwartału minionego roku.

35 proc. ankietowanych poniżej 30 roku życia zwraca uwagę na „work-life balance”. Jest to niewielka różnica w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem kiedy to woielkość ta wynosiła 34 proc. Przy czym, to w czwartym kwartale 2016 roku ankietowani zwracali najbardziej (37 proc.) uwagę na równowagę życiową.

Wahanie tego wskaźnika wśród osób w tej grupie wiekowej potwierdza, że ich odpowiedź w badaniu uzależniona jest od ich aktualnej sytuacji zawodowej i finansowej. Oznacza to, że są to główne powody, które determinują ich podejście do pracy. Dlatego też, kosztem życia prywatnego osoby te chcą teraz zapracować na komfort w pracy, aby w przyszłości móc skupić się na osiągnięciu równowagi pomiędzy nią a czasem wolnym – czytamy w informacji.

Wśród respondentów w wieku 30-49 lat, przebadanych na początku 2017 roku, 33 proc. wskazało na zainteresowanie „work-life balance”. Jest to o 8 pkt. proc. więcej w stosunku do pierwszy trzech miesięcy 2016 roku oraz 6 pkt. proc. więcej względem ostatniego kwartału minionego roku (27 proc.).

Wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia, podobnie jak u osób poniżej 30 roku życia, widać wahanie w obszarze równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym – 24 proc. w pierwszym kwartale tego roku do 31 proc. w czwartym oraz 25 proc. w pierwszym kwartale 2016 roku.

Może to więc świadczyć, że niepewna sytuacja pod kątem wysokości przyszłej emerytury skłania Polaków do intensywniejszej pracy. Patrząc na wyniki badania Confidence Index pod kątem różnych grup wiekowych należy zauważyć, że Polacy nadal są tzw. „społeczeństwem na dorobku”, które cały czas uczy się work-life balance. Przy czym osiągnięcie poziomu krajów Europy Zachodniej zależy u nas także od aktualnego stanu gospodarki, której kondycja przekłada się na rynek pracy – napisano w komunikacie.

Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez Michael Page w Europie kontynentalnej, który bada nastroje wśród osób poszukujących pracy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Holandii, Szwecji i Belgii. Badanie mierzy poziom optymizmu kandydatów na stanowiskach specjalistycznych i managerskich w odniesieniu do szans na znalezienie nowej pracy, przewidywanego czasu trwania poszukiwań, oczekiwań wobec własnej sytuacji zawodowej i sytuacji gospodarczej kraju oraz powodów, które skłoniły ich do zmiany miejsca zatrudnienia. Badanie jest prowadzone online wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem strony Michael Page.

Powiązane tematy

Komentarze