Informacje

Rachunek bieżący z dodatnim saldem po raz pierwszy od 22 lat

br

  • 13 lutego 2018
  • 15:35
  • 2
  • Tagi: bilans płatniczy eksport finanse import NBP rachunek obrotów bieżących
  • Powiększ tekst

W całym 2017 odnotowano nadwyżkę na rachunku bieżącym równą 346 mln EUR. Jak komentują ekonomiści PKO BP, „roczne saldo było dodatnie po raz pierwszy od 1995 (dane sprzed 2004 są słabo porównywalne ze względu na zmianę metodologiczną)”.

Jak dodają analitycy banku, „utrzymywanie nadwyżki na rachunku bieżącym oznacza spadek zależności kraju od zagranicznego finansowania i spadek zadłużenia”.

źródło: Centrum Analiz PKO BP
źródło: Centrum Analiz PKO BP

NBP poinformował, że w grudniu 2017 r. wartość eksportu liczona w euro wyniosła 15.232 mln euro, co oznacza wzrost wobec analogicznego miesiąca 2016 r., kiedy to wyniosła 14.920 mln euro. Wartość importu wyniosła w grudniu 2017 r. 16.500 mln euro, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia roku kiedy to sięgała 14.872 mln euro. Czytaj także: NBP: w grudniu spadła wartość eksportu

Zdaniem ekonomistów PKO BP tak słaby odczyt nie ma odzwierciedlenia w innych danych.

Główną przyczyną niższego od oczekiwań salda na rachunku bieżącym był niski eksport, który wyniósł 15,2 mld EUR, a jego dynamika wyhamowała do 2,0 proc. r/r z 14,9 proc. r/r przed miesiącem. Tak słaby odczyt nie ma w naszej ocenie odzwierciedlenia w innych danych (PMI, dane z Niemiec, handel zagraniczny publikowany przez GUS), dlatego sądzimy, że był on zdarzeniem jednorazowym, a kolejne miesiące przyniosą powrót do wzrostowego trendu eksportu wspieranego przez bardzo dobrą koniunkturę w gospodarkach głównych partnerów handlowych – piszą w komentarzu ekonomiści PKO BP.

Według analityków BGK, grudniowy słabszy odczyt nie zmienia tego, że cały ubiegły rok był wyjątkowo udany, jeśli chodzi o relacje z zagranicą.

Osiągnięciu nadwyżki CA pomógł dodatni wynik w handlu (około 0,5 mld euro). To trzeci rok z rzędu nadwyżki handlowej, choć nie jest ona już tak duża, jak w latach 2015-2016. Warto też wskazać, że to na rekordowo wysokiej nadwyżce w wymianie usług ( prawie 18 mld euro) opiera się łączny wynik CA. Rekompensuje ona głęboki deficyt na saldzie dochodów pierwotnych (również prawie 18 mld euro) – piszą w komentarzu ekonomiści BGK.

Zdaniem analityków Banku Pocztowego, największą niespodzianką jest znaczący deficyt na rachunku obrotów towarowych, który zapowiada ujemny wkład eksportu netto do PKBIV kw. 2017 r.

Trwająca faza cyklicznego ożywienia i wynikające z niej pozytywne nastroje w gospodarce, przejawiające się mocnym popytem konsumpcyjnym, wydźwignęły roczną dynamikę importu ponad dynamikę eksportu – pisze w komentarzu Agata Adamczyk, ekonomistka Banku Pocztowego.

Analitycy Banku Pocztowego szacują nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w całym 2017 r. w relacji do PKB na poziomie 0,09 proc.

W okresie 12 miesięcy 2017 r. dynamika eksportu (w EUR) wyniosła 11,5 proc. r/r, importu natomiast 13,0 proc. r/r. Oczekujemy utrwalenia takiego obrazu sytuacji w dalszej perspektywie spodziewając się, iż coraz większego tempa nabierać będzie dynamika inwestycji, przy jednoczesnym przyspieszeniu absorpcji środków unijnych. Naszym zdaniem, w średnim okresie obserwować będziemy ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących oraz pogłębienie ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej – pisze ekonomistka Banku Pocztowego.

Komentarze