Informacje

autor: PWPW
autor: PWPW

PWPW zdobywa Amerykę Łacińską

Anna Raciniewska

Anna Raciniewska

dziennikarz, architekt

  • Opublikowano: 14 listopada 2018, 17:18

    Aktualizacja: 14 listopada 2018, 17:18

  • 1
  • Powiększ tekst

Rosną obroty handlowe Polski z krajami Ameryki Łacińskiej. Jeszcze niedawno kierunek ten traktowany był z dużą rezerwą. Dziś jednak, jak wskazują badania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to najbardziej popularne rejony ekspansji, zaraz po wschodnich rubieżach Europy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ten rynek eksploruje już od wielu lat. Wiedza, doświadczenie i kompetencje PWPW w zakresie sprzedaży mogą być wzorem dla wielu polskich firm, które właśnie odkryły bogactwo Ameryki Łacińskiej

Na rynku Ameryki Południowo-Środkowej PWPW cieszy się dziś uznaniem i dobrą renomą wśród jej potencjalnych klientów – przede wszystkim Banków Centralnych. Na tę markę trzeba było pracować niemal dekadę: od momentu nawiązania pierwszych kontaktów na rynku amerykańskim prawie 10 lat temu, co zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu w 2011 r. Dzięki jego pomyślnej realizacji dobre referencje pozwoliły zdobywać kolejne zamówienia.

Dziś PWPW osiągnęła na tyle znaczącą pozycję w regionie, że może sobie pozwolić na tworzenie produktów dedykowanych właśnie na ten rynek, takich jak np. podłoże syntetyczne przygotowane przez dział badań Wytwórni specjalnie dla klientów Ameryki Południowej i Środkowej ze względu na panujący tam wilgotny klimat. Każda kolejna dostawa nowego produktu (z nowymi cechami czy zabezpieczeniami) to również szansa na zdobycie doświadczenia i oferowania dalej nowatorskich, ale już sprawdzonych rozwiązań, także na naszym rodzimym rynku. Postęp technologiczny w dziedzinie zabezpieczeń dokumentów i banknotów jest bardzo szybki. Aby być firmą nowoczesną i konkurencyjną, trzeba nieustannie inwestować w innowacje. PWPW zatrudnia w dziale badań i rozwoju kilkadziesiąt osób już dziś pracujących nad rozwiązaniami, które pojawią się na rynku za kilka lat. W swojej ofercie dla rynków Ameryki Łacińskiej Wytwórnia ma szeroki wachlarz produktów i usług zabezpieczonych. Są to oczywiście banknoty, ale nie tylko. Wiele krajów tego regionu nie posiada własnego wytwórcy narodowego, jakim w naszym przypadku jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Dlatego regularnie ogłaszane są międzynarodowe postępowania przetargowe na produkcję druków zabezpieczonych, takich jak dokumenty, paszporty, dowody osobiste w postaci kart ID czy po prostu papier zabezpieczony. PWPW dostarcza również systemy informatyczne służące wydawaniu dokumentów identyfikacyjnych.

W 2018 r. Wytwórnia realizuje kontrakty m.in. dla Dominikany czy Paragwaju. Dostarczyła także pierwsze dokumenty identyfikacyjne wyprodukowane dla regionu – paszporty dla Hondurasu. Współpracuje również z Ekwadorem w zakresie komponentów zabezpieczonych do paszportów. Współpracę z Gwatemalą rozpoczęła w 2011 r.

Inwestując w najbardziej perspektywiczny kierunek, za jaki uważa się dziś rynek latynoamerykański, spółka zbudowała sieć partnerów lokalnych, którzy wspierają PWPW na miejscu. Zatrudnia w niej najlepszych specjalistów posługujących się biegle miejscowymi językami i znających kulturę oraz specyfikę poszczególnych krajów, np. zagadnienia związane z lokalnymi podatkami, cłem, logistyką czy sposobem mediacji.

Atutem PWPW jest możliwość korzystania ze wsparcia na poziomie rządowym. Aby realizować zapotrzebowanie państw Ameryki Łacińskiej na dokumenty identyfikacyjne, paszporty czy banknoty na poziomie rządowym, spółka sięga po pomoc polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, placówek dyplomatycznych: ambasad czy konsulatów honorowych.

Chociaż eksport stanowi jedynie część przychodów PWPW, jest to bardzo rozwojowa gałąź działalności, która przynosi spółce wiele korzyści pozafinansowych, m.in. zwiększa jej konkurencyjność czy też pozwala na dywersyfikację ryzyka. Najważniejsze jest jednak wzmacnianie wizerunku PWPW, a także całej Polski na świecie jako stabilnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Powiązane tematy

Komentarze