Informacje

Spawacz/produkcja / autor: Pixabay
Spawacz/produkcja / autor: Pixabay

Produkcja przemysłowa zaskoczyła analityków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 marca 2019, 11:21

  • 0
  • Powiększ tekst

GUS poinformował, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w lutym 2019 r. o 6,9 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,5 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,7 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br. - czytamy w komunikacie. 

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 3 proc. do 6,6 proc. wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,66 proc. wzrostu r/r w lutym br. wobec wzrostu o 6,1 proc. r/r w styczniu br.

Narastająco w styczniu-lutym br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 6,7 proc. r/r.

Urząd informował wcześniej, że w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,1 proc. w porównaniu ze styczniem ub. roku.

GUS podał także, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w lutym 2019 r. o 2,9 proc. w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 2,2 proc. r/r w styczniu 2019 r.) - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym ceny w lutym wzrosły o 0,5 proc. (wobec wzrostu o 0,2 proc. m/m w styczniu).

Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w lutym 2019 r. odnotowaliśmy od 2,4 proc. wzrostu r/r do 3,9 proc. r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,85 proc. r/r (wobec wzrostu o 2,2 proc. r/r w styczniu br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w lutym 2019 r. wzrosły o 3,6 proc. w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w lutym 2019 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w lutym br. o 6,9 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,3 proc.) i o 1,5 proc. niższa w porównaniu ze styczniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br.

W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 20,5 proc., urządzeń elektrycznych - o 13,8 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 11,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,3 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 9,7 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9,5 proc. - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 18,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 4,7 proc., produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3 proc., podał też Urząd.

W lutym br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 8,8 proc., dóbr zaopatrzeniowych - o 8,7 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 5,4 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,5 proc. a dóbr związanych z energią - o 0,2 proc. - czytamy dalej.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze