Informacje

Spóźniłeś się z zapłatą składek ZUS? Zobacz, czym to grozi!

Ewa Czech

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2019, 18:54

    Aktualizacja: 9 kwietnia 2019, 18:54

  • 1
  • Powiększ tekst

Chyba dla każdego przedsiębiorcy 10. dzień miesiąca to ważny termin. Zgodnie z przepisami, to właśnie wtedy upływa termin zapłaty składek ZUS. Nieco więcej czasu mają Ci, którzy opłacają składki nie tylko za siebie, ale i za pracowników. Obowiązuje ich termin do 15. dnia każdego miesiąca. Spóźniłeś się z przelewem do ZUS? Zobacz, jakie to rodzi konsekwencje!

Zapłata składek ZUS nie wymaga sporo zachodu – od 2018 roku to jedynie jeden przelew na konto przypisane danemu przedsiębiorcy. W natłoku biznesowych obowiązków i formalności zdarza się jednak, że opłacimy składki po terminie. Zanim zaczniesz zastanawiać się jednak nad konsekwencjami pamiętaj, że w przypadku, gdy 10. bądź 15. dzień miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zyskujesz jeden dzień na uregulowanie zobowiązań. Co jednak, jeśli spóźnisz się z przelewem?

Niekorzystne odsetki

Konsekwencją zapłaty składek ZUS po terminie są odsetki. Naliczają się za zwłokę i co ważne, Ty jako płatnik musisz uregulować je sam, a ZUS nie będzie Ci o tym przypominać. Zasady obliczania składek oraz ich wysokość dokładnie opisana jest w Ordynacji Podatkowej. Warto jednak wiedzieć, że nalicza się je od dnia następującego po dniu terminu zapłaty (włączając także ten dzień) oraz zaokrągla do pełnych złotych. Co ważne, płatnikowi darowane są odsetki nieprzekraczające 6,60 złotych.

Wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego

Musisz wiedzieć, że do najważniejszych konsekwencji nieopłacenia w terminie składek ZUS należy także wyłączenie przedsiębiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ustaje ono od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który płatnik spóźnił się z przelewem. Co ważne, konsekwencja w postaci ustania ubezpieczenia chorobowego dotyczy także osoby zgłoszonej w danej firmie jako osoba współpracująca.

Jeśli spóźniłeś się z przelewem do ZUS, ale naliczone odsetki nie przekroczyły 6,60 złotych, wraz z zapłatą zobowiązania ubezpieczenie zostanie „odblokowane” automatycznie. W przypadku wyższych odsetek, oprócz zapłaty zaległej składki konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS o przywrócenie tytułu do ubezpieczeń.

Pamiętaj, że o wiele poważniejsze konsekwencje rodzi długotrwałe nieopłacanie składek ZUS. Egzekucja należności na drodze sądowej czy zajęcie nieruchomości przez organ rentowny to tylko niektóre z możliwych opcji. Co więcej, odpowiedzialność może przejść także na osoby najbliższe dłużnikowi. Jeśli wiesz, że nie masz środków na opłacenie obowiązkowych składek, o wiele bardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie jej na raty.

Powiązane tematy

Komentarze