Informacje

Unijny przemysł powinien skupić się na innowacyjności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 24 czerwca 2019, 18:58

 • 0
 • Powiększ tekst

Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, rozwój sektora elektromobilności, zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce czy wspieranie opracowania w UE godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji - to niektóre postulaty Polski odnośnie nowej polityki przemysłowej UE, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Unijna agenda dot. polityki przemysłowej będzie powstawała jesienią. Dokument ten w istotnym stopniu określi priorytety nowej Komisji Europejskiej. Francja i Niemcy już opublikowały swoje stanowisko w tej sprawie. Polska chce aktywnie uczestniczyć w debacie na ten temat, podkreślił resort.

Naszym celem jest to, by Unia Europejska wzmacniała swoją pozycję w konkurencji na arenie międzynarodowej, m.in. z Chinami czy USA. A także to, by lepiej potrafiła stawić czoła Brexitowi czy wyzwaniom klimatycznym. Dlatego opowiadamy się za stworzeniem optymalnych warunków dla rozwoju przemysłu w Europie. Musi on stać się bardziej konkurencyjny. Właśnie temu powinna służyć długoterminowa strategia dotycząca unijnej polityki przemysłowej. Chcemy, by była ona śmiała, całościowa i dalekowzroczna - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Jak zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, w kontekście wyzwań globalnych i wewnętrznych UE potrzebuje dynamicznej integracji osobnych dziś polityk handlowej, antymonopolowej, cyfrowej, energetycznej, spójności.

Postulujemy jeden sprawnie skoordynowany na poziomie KE mechanizm europejskiej polityki przemysłowej. Polska będzie dążyć do zapewnienia synergii pomiędzy polityką UE ukierunkowaną na budowę niskoemisyjnej gospodarki i wzmocnienie polityki przemysłowej. W tej synergii tkwi potencjał dla przewagi konkurencyjnej europejskiego przemysłu - wskazał Szymański, także cytowany w komunikacie.

Emilewicz podkreśliła, że kluczową kwestią jest wskazanie fundamentów długofalowego wzrostu gospodarczego całej Unii.

To co się dzieje na globalnych rynkach, jak i w samej UE sprawia, że konieczna jest zmiana dotychczasowego myślenia o rozwoju unijnego przemysłu. Wzmacniajmy to, w czym my, Europejczycy, jesteśmy dobrzy. Rozwijajmy sektor elektromobilności, w tym przemysłowe stosowanie wodoru oraz wykorzystanie w przemyśle sztucznej inteligencji. Przykładem dotychczasowych działań w tym kierunku są nowe instrumenty pomocy publicznej - Important Projects of Common European Interest (IPCEI), w tym Europejska Inicjatywa Bateryjna (European Battery Alliance) dotycząca baterii elektrycznych. Polska chce odegrać w tych projektach znaczącą rolę - powiedziała szefowa MPiT.

Stanowisko powstało pod kierunkiem MPiT we współpracy z MSZ, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych w toku konsultacji międzyresortowych.

Naszym założeniem było skupienie się na zagadnieniach dotyczących polityki konkurencji, prewencyjnej kontroli koncentracji, nowych instrumentów pomocy publicznej (IPCEI), europejskich championów i możliwości wykorzystania instrumentów polityki handlowej do kształtowania unijnej polityki przemysłowej - podano w materiale.

Do najważniejszych proponowanych przez Polskę należą:

 • Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki poprzez dotowanie badań i rozwoju oraz innowacji w ryzykownych technologiach.

 • Rozwój sektora elektromobilności. Służyć temu będzie EU Battery Alliance, IPCEI, czy kontyngent autobusów elektrycznych w unijnych miastach pow. 100 tys. mieszkańców.

 • Zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce.

 • Wspieranie opracowania godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji poprzez swobodny przepływ danych i algorytmów przy poszanowaniu ochrony danych osobowych.

 • Zwiększenie produktywności i innowacyjności MŚP dzięki platformom współpracy z dużymi firmami i uniwersytetami.

 • Wzmocnienie oraz pogłębienie unijnego Jednolitego Rynku poprzez skuteczne egzekwowanie istniejących rozwiązań i usunięcie barier.

 • Powołanie europejskiego urzędu antymonopolowego.

 • Utworzenie unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

 • Implementacja Porozumienia Paryskiego także w relacjach z partnerami zewnętrznymi.

 • Asertywna i świadoma realiów polityka handlowa zapewniająca równowagę między otwarciem UE na partnerów z państw trzecich i ochronę słusznych interesów UE, podano w materiale.

O potrzebie „opracowania strategii przemysłowej na miarę przyszłości”, w kontekście rozwijania silnej i prężnej bazy gospodarczej UE i wzmacniania jednolitego rynku, mówi nowa agenda strategiczna dla UE na lata 2019-2024. Przyjęli ją przywódcy państw UE w miniony czwartek na posiedzeniu Rady Europejskiej. W dokumencie wskazano, że polityka ta powinna być „zdecydowana, bardziej kompleksowa i lepiej skoordynowana”. Podkreślono m.in. szybkie tempo zachodzących na świecie zmian i zadeklarowano, że w ciągu najbliższych pięciu lat UE „może wzmocnić i wzmocni” swoją rolę. Zapowiedziano też promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej. Szefowie państw i rządów podkreślili też znaczenie jednolitego rynku, konieczność wspierania rozwoju i innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze