Informacje

KNF chce uregulować robo-doradców

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2019, 11:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Robo-doradztwo, kryptoaktywa i finansowanie społecznościowe za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych - to niektóre nowe zjawiska na rynku finansowym, które zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wymagają uregulowania.

KNF przedstawiła w czwartek „Cyfrową Agendę Nadzoru”, zawierającą plan działań Urzędu w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji i cyberbezpieczeństwa. W ocenie Komisji ich podjęcie jest „niezbędne w obliczu wyzwań determinowanych przez nowe zjawiska technologiczne i biznesowe na rynku finansowym oraz potrzebę cyfrowej transformacji”.

Planowane działania Komisji pogrupowano w czterech blokach tematycznych. Pierwszy odnosi się do „nowych zjawisk na rynku finansowym”, czyli zjawisk inwestycyjnych, które zostały zidentyfikowane na rynku finansowym oraz wymagają podjęcia działań wyjaśniających i legislacyjnych (aktywa cyfrowe, crowdfunding) lub zajęcia stanowiska przez organ nadzoru (np. robo-doradztwo, wykorzystywanie mediów społecznościowych).

Drugi obszar - „wspieranie Fintech” - to planowane wspieranie innowacji na rynku finansowym, zarówno poprzez aktywizację działań faktycznych w stosunku do podmiotów nadzorowanych, jak i nienadzorowanych (Program Innovation Hub, piaskownica wirtualna) oraz wspieranie inicjatyw legislacyjnych określających zasady wprowadzania innowacyjnych usług na rynku finansowym.

Trzecia sfera dotyczy „cyberbezpieczeństwa” i skoncentrowania się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze, przeglądzie i aktualizacji rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym, wprowadzeniu jednolitego modelu analitycznego ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa oraz realizacji różnorodnych form działań edukacyjnych w tematyce cyberbezpieczeństwa.

Urząd określa ponadto zamierzenia w zakresie zwiększenia skali digitalizacji korespondencji w obustronnym kanale wymiany informacji, wprowadzenia nowych form komunikacji i interaktywności z Urzędem oraz rozszerzenia automatyzacji procesów.

W sferze nowych zjawisk na rynku finansowym KNF planuje wydanie stanowisk nadzorczych wyjaśniających status prawny aspektów określonej działalności w świetle przepisów prawa. Kolejny krok stanowić będą inicjatywy legislacyjne Urzędu w celu uregulowania obszarów, gdzie interwencja jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo obrotu i interes nieprofesjonalnych uczestników obrotu. Wśród zjawisk - które w ocenie Komisji - wymagają podjęcia działań jest m.in. stosowanie tokenów, klasyfikacja kryptoaktywów i uregulowanie obrotu aktywami cyfrowymi, pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców poprzez finansowanie społecznościowe, za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych, a także nowe sfery działalności maklerskiej. Komisja planuje m.in. wydanie wytycznych dotyczących robo-doradztwa, a także wytycznych w sprawie wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami.

Jeśli chodzi o wspieranie FinTechów, Komisja chce m.in. dostosować aktualne regulacje, które obecnie nie zawierają szczegółowych zasad wspierania rozwoju podmiotów FinTech przez instytucje państwowe, oraz rozwijać program Innovation Hub, m.in. poprzez wyodrębnienie dwóch strumieni wsparcia. Pierwszy ma być dedykowany grupie podmiotów nadzorowanych, drugi - grupie podmiotów nienadzorowanych. Jak napisano, celem Programu jest wsparcie innowacji finansowych poprzez identyfikację właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do planowanego modelu działalności. KNF chce także zapewnić podmiotom zainteresowanym, które przeszły odpowiednią ocenę w ramach Programu, możliwości testowania w wybranych technologiach swoich rozwiązań w ramach piaskownicy wirtualnej (środowisko testowe).

Podmioty tworzące nowatorskie rozwiązania będą mogły przetestować je przy wsparciu i pod nadzorem regulatora. Uruchomienie węzła obserwacyjnego sieci blockchain w UKNF umożliwi testowanie rozwiązań rynku kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego w zakresie Trwałego Nośnika oraz eVotingu - napisano w Agendzie.

W sferze cyberbezpieczeństwa KNF planuje m.in. wydanie nowego komunikatu chmurowego, który ma zastąpić komunikat UKNF z 2017 r., stając się krajowym stanowiskiem nadzorczym w sprawach korzystania z usług chmurowych. Jak podano, projektowany dokument określi m.in. model referencyjny adopcji chmury dla podmiotów rynku finansowego, wytyczne klasyfikacji informacji i szacowania ryzyka, jak również wymogi, jakie powinni spełniać dostawcy usług chmurowych. Komisja zapowiada także przegląd rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym.

Z kolei realizując program E-Urzędu KNF chce upowszechnić digitalizację korespondencji w kontaktach z interesariuszami.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze