Informacje

poczekalnia w hotelu / autor: Pixabay
poczekalnia w hotelu / autor: Pixabay

GUS: W lutym poprawa w sektorach zakwaterowania i gastronomii

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lutego 2021, 16:40

  • 0
  • Powiększ tekst

W lutym poprawiła się ocena kondycji firm z sektorów zakwaterowanie i gastronomia, choć podmioty te nadal najbardziej pesymistycznie oceniają swoją sytuację - wynika z danych GUS. Najczęściej zgłaszaną barierą w prowadzeniu biznesu jest niepewność zw. z sytuacją gospodarczą

GUS podał w środę, że w lutym ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 92,8 z 88,1 w styczniu.

Czytaj też: Będzie pozew zbiorowy od gastronomii. Reakcja na restrykcje

W większości obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest nadal na ujemnym poziomie, poniżej średniej długookresowej, choć jest mniej negatywny lub podobny jak przed miesiącem. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, choć jednocześnie te jednostki odnotowują największą poprawę koniunktury w stosunku do stycznia br. Jedynie firmy z sekcji informacja i komunikacja formułują pozytywne oceny koniunktury - poinformowano.

W lutym w przemyśle wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 8,3 (przed miesiącem minus 9,9). Diagnozy dotyczące portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w styczniu, natomiast oceny bieżącej produkcji są negatywne i zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Szefowie firm ocenili stan zapasów wyrobów gotowych za nadmierny. Przewidują wzrost cen wyrobów przemysłowych szybszy od prognozowanego przed miesiącem i nieznaczne redukcje zatrudnienia.

W budownictwie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 17,7 (przed miesiącem minus 18,7). Oceny bieżące dotyczące produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej są bardziej negatywne od styczniowych, przy utrzymujących się niekorzystnych diagnozach portfela zamówień. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują ograniczenie zatrudnienia, choć mniejsze niż w styczniu. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć nieco szybciej niż w styczniu.

Czytaj też: Hotele nieczynne, restauracje na wynos, stoki dla sportowców

W handlu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł minus 4,7 (minus 4,2 w styczniu). Oceny sprzedaży są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem, utrzymują się też niekorzystne diagnozy sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy uznali stan zapasów towarów za nadmierny. Zapowiadany spadek zamówień towarów u dostawców, jak i planowane redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od prognozowanych w styczniu. Tempo wzrostu cen może być kontynuowane.

Poprawiły się nastroje w handlu detalicznym. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 10,0 (minus 13,9 przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,9 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 20,9 proc. Oceny sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne niż w styczniu, jednak przewidywania na najbliższe trzy miesiące są mniej negatywne. Firmy odnotowują nadmierny poziom zapasów towarów. Przewidują, że ceny będą rosnąć wolniej niż oczekiwano miesiąc wcześniej.

Lepiej niż w styczniu swoją sytuację oceniły też firmy z sektora transport i gospodarka magazynowa. W lutym wskaźnik wyniósł tu minus 2,7 (minus 7,8 w styczniu). Dyrektorzy firm zapowiadają mniejsze niż w styczniu ograniczenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen.

Największą poprawę koniunktury odnotowano w zakwaterowaniu i handlu (zmiana wskaźnika z minus 52,1 w styczniu do minus 40,6 w lutym). Nadal jednak poprawę koniunktury sygnalizuje 8,4 proc. badanych firm wobec 48,9 proc. mówiących o pogorszeniu. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystnie niż przed miesiącem, również przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne od styczniowych. Przewidywane są redukcje zatrudnienia. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania oceniają gorzej koniunkturę (minus 44,9) niż firmy gastronomiczne (minus 37,8).

Czytaj też: BIG InfoMonitor: 1,04 mld zł to długi hoteli po 2020 r.

Spośród badanych sekcji dodatni wskaźnik odnotowano jedynie w informacji i komunikacji. W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł tu plus 7,9 (plus 7,4 w styczniu). Pesymistyczne prognozy popytu i sytuacji finansowej są zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem, a dotyczące sprzedaży – mniej negatywne. Kierujący firmami prognozują wzrost zatrudnienia i niewielki wzrost cen w najbliższych trzech miesiącach.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się na poziomie minus 2,3 (minus 3,6 w styczniu). Przewidywane redukcje zatrudnienia mogą być podobne do prognozowanych w styczniu. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen.

Jak informuje GUS, ocenę sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskano na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.

PAP/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze