Informacje

Fot.wikimedia.org
Fot.wikimedia.org

Kosiniak-Kamysz: Tyle spraw udało się zrealizować. Resort pracy chwali się sukcesami. Czy tak jest? Sami oceńcie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 31 grudnia 2013, 05:18

  • 6
  • Powiększ tekst

Dłuższe urlopy dla rodziców i więcej nowych żłobków, wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie i młodych rozpoczynających karierę zawodową, wprowadzenie elastycznego czasu pracy i reforma urzędów pracy - to najważniejsze zmiany przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku, którymi chwali się ministerstwo.

Szef ministerstwa Władysław Kosiniak-Kamysz nie ukrywa satysfakcji.

- To był bardzo pracowity rok dla całego naszego zespołu. Czuję ogromną satysfakcję, że tyle spraw udało się zrealizować.

Urlop wychowawczy i macierzyński

Jak podkreśla ministerstwo rodzice dzieci urodzonych od 2013 r. mają do dyspozycji aż 52 tygodnie płatnego urlopu - tyle łącznie wynosi urlop macierzyński i rodzicielski. Opiekunowie sami decydują, jak podzielą się przysługującym im urlopem i kto zostanie z dzieckiem. Dotychczas z nowych urlopów rodzicielskich skorzystało 43 tys. osób.

Poszerzona została grupa rodziców na urlopie wychowawczym, za których budżet państwa opłaci składki na ubezpieczenie społeczne.

- Dotyczy to nie tylko osób pracujących na etatach, ale także bezrobotnych, na umowach zlecenia, samozatrudnionych czy rolników. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom w przyszłym roku składki będzie miało opłacone dodatkowe 172 tys. rodziców

- tłumaczy minister Kosiniak-Kamysz.

Żłobki

Za swój sukces ministerstwo uznaje ułatwienie w tworzeniu nowych żłobków.

Zmieniła się przede wszystkim formuła finansowania placówek - większość kosztów (80%) finansuje rząd. Resztę dołoży samorząd, przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe. Uprościliśmy formalności przy zakładaniu placówek, wprowadzono także możliwość rejestracji przez internet. Efekty? Wzrost liczby placówek do 1280.

Elastyczny czas pracy i dopłaty do wynagrodzeń

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy było - wg ministerstwa - wyjściem naprzeciw pracującym rodzicom.

Dzięki elastycznemu czasu pracy łatwiej im będzie godzić życie rodzinne z zawodowym, a pracodawcy mogą lepiej dostosować czas pracy załogi do potrzeb firmy. Wprowadziliśmy dwa nowe rozwiązania w kodeksie pracy: możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy oraz ruchomy czas pracy. Z nowych rozwiązań skorzystało już prawie 300 pracodawców.

Jak podkreśla MPiPS wprowadzono skuteczną ochronę miejsc pracy.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dodatkowe środki na szkolenia oraz opłacenie należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników – z takiego wsparcia mogą korzystać firmy w trudnej sytuacji. Dopłata do pensji pracownika to nawet 1,1 tys. zł, a dodatkowe środki na szkolenia – 11,3 tys. zł.

Reforma urzędów pracy

- Główne zmiany to wprowadzenie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych i nowych instrumentów wsparcia: granty na telepracę,  świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na nowe miejsce pracy i start biznesu, bon szkoleniowy, stażowy, na zasiedlenie, programy regionalne

- powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Jak to wygląda w praktyce?

Pracownicy urzędów będą wynagradzani za osiągane wyniki. Każda osoba korzystająca z usług urzędu pracy będzie miała przydzielonego stałego doradcę. Urzędy pracy będą także współpracowały z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi agencjami pracy.

Walka z bezrobociem i osoby starsze

W mijającym roku - jak wylicza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - przeznaczyło na wsparcie bezrobotnych 10,8 mld zł.

Miesięcznie ze wsparcia korzystało średnio 356 tys. osób. To m.in. staże, szkolenia, stypendia, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, czy roboty publiczne. Na dotacje na start własnego biznesu przeznaczyliśmy 600 mln zł. Z tych środków skorzystało 33,5 tys. osób.

Jak mówi szef resortu pracy osoby młode są tą grupą społeczną, dla której ministerstwo przygotowało wiele narzędzi wsparcia.

- Wspieramy także osoby młode, które mają trudności w znalezieniu pracy. Rozszerzyliśmy wsparcie dedykowane młodym na osoby do 30 roku życia. Zagwarantowaliśmy, że otrzymają ofertę pracy, stażu lub szkolenia w ciągu 4 miesięcy od rejestracji w urzędzie pracy

- mówi minister Kosiniak-Kamysz.

Poza tym osoby młode będą mogły również skorzystać ze świadczeń aktywizacyjnych oraz pożyczek na start biznesu lub utworzenie miejsca pracy. Ale jak zapewnia resort pracy to nie koniec ułatwień dla młodych.

Pracodawcy mają możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne, dofinansowania wynagrodzenia młodych pracowników lub skorzystania ze zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dopełnieniem powyższych pomysłów jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.

Mogą z niego skorzystać absolwenci szkół wyższych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych i bezrobotni. Pożyczka na start biznesu to nawet 60 tys. zł, a na utworzenie stanowiska pracy – 20 tys. zł.

Ministerstwo zapewnia, że dba również o osoby starsze.

Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań - Długofalową Politykę Senioralną na lata 2014-2020, Program „Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+“ oraz program Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014-2020 (ASOS). Na aktywizację społeczną seniorów przeznaczyliśmy 280 mln zł.

Opr. Jas

Powiązane tematy

Komentarze