Informacje

Adam Krasoń / autor: Materiały prasowe
Adam Krasoń / autor: Materiały prasowe

PwC zainwestuje w Polsce 100 mln dolarów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 września 2021, 11:30

    Aktualizacja: 20 września 2021, 11:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Firma doradcza PwC ogłosiła nową strategię The New Equation, której głównym celem jest wspieranie klientów w budowaniu zaufania na rynku oraz tworzeniu długoterminowej wartości.

Strategia zakłada, że w ciągu 5 lat w Polsce powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy, a inwestycje m.in. w nowe technologie, nowe usługi i szkolenia talentów osiągną poziom co najmniej 100 mln dolarów. Na świecie PwC stworzy w tym czasie 100 tys. nowych etatów i zainwestuje 12 mld dol.

Nowa strategia The New Equation skupia się na dwóch wzajemnie powiązanych wyzwaniach, z którymi przedsiębiorcy muszą się zmierzyć w świecie burzliwych przemian technologicznych, geopolitycznych oraz zmian klimatycznych i długotrwałych skutków pandemii COVID-19.

Pierwszym z nich jest budowanie zaufania na rynkach. Celem PwC jest spełnienie rosnących oczekiwań w zakresie przejrzystości i zaangażowania interesariuszy. Nowa strategia zakłada, że raportowanie i zgodność z regulacjami, czyli compliance, to tylko jeden element większej całości. Równie istotne są odpowiednia kultura organizacyjna, podejście kadry kierowniczej do zmian, dostosowanie się nowych regulacji, strategie wykorzystania technologii i właściwe zarządzanie.

Drugim celem jest zapewnienie trwałych wyników poprzez budowanie długookresowej wartości i odporności przedsiębiorstw na kryzysy. W realizacji tego celu kluczowa jest wiedza z zakresu strategii, usług cyfrowych i chmurowych, ludzi i organizacji, podatków, prawa i zgodności z przepisami.

Wspieramy przedsiębiorców w osiąganiu najlepszych wyników dzięki połączeniu unikalnych kompetencji ekspertów PwC z możliwościami, jakie dają nowe technologie. Presja konkurencyjna i oczekiwania społeczne wymagają od firm szybszych zmiany, które umożliwią pozyskanie klientów i kapitału oraz przyciąganie talentów. Równocześnie firmy muszą rozwijać się w sposób, który przyniesie wartość zarówno teraz, jak i w przyszłości, pomimo ciągłych zmian – mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Już dziś PwC w Polsce zatrudnia ponad 6 tys. osób specjalizujących się w doradztwie biznesowym, podatkowym, prawnym, technologicznym oraz w audycie. Ponad tysiąc z nich to eksperci technologiczni. Realizując założenia strategii The New Equation w ciągu kolejnych 5 lat polskie spółki PwC zamierzają stworzyć 5 tys. nowych miejsc pracy, a także zainwestować co najmniej 100 mln dolarów m.in. w podnoszenie jakości wszystkich usług, nowe usługi chmurowe, technologiczne, usługi typu managed service, ale także w automatyzację procesów audytowych i usług podatkowych, jak również wzmocnienie cyfrowych umiejętności pracowników.

Chcemy co roku tworzyć 1000 miejsc pracy w spółkach PwC w Polsce. Wiemy, że rozwiązywanie problemów przyszłości wymaga zespołów specjalistów, którzy mają głęboką wiedzę w swoich dziedzinach i łączą swoje kompetencje z zakresu audytu, ESG, prawa, podatków i strategii biznesowych z nową siłą napędową jaką jest technologia - powiedział Adam Krasoń.

PwC stawia na rozwiązania platformowe, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby klientów i budują długoterminową wartość. Przykładem może być działający od kilku lat w Polsce zespół Deals Platform, który skupia 150 specjalistów doradzających klientom na każdym etapie cyklu życia transakcji, od momentu wygenerowania pomysłu na transakcję, identyfikacji celu do przejęcia i opracowania strategii, przez etap realizacji transakcji, aż po zakończenie procesu integracji i zbudowanie wartości w okresie postransakcyjnym. W podobny, całościowy sposób działa zespół ekspertów dedykowany klientom z sektora prywatnego oraz zespół ds. ESG, opracowując i wdrażając dla klientów strategie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

PwC w Polsce podkreśla, że w realizacji strategii The New Equation, gdzie ważną rolę odgrywają nowe technologie, kluczową rolę odgrywają także partnerstwa technologiczne. Firma od lat blisko współpracuje m.in. z Microsoft, Google, Salesforce czy SAP. PwC Polska zamierza kontynuować inwestycje w rozwiązania chmurowe dla wszystkich sektorów gospodarki. Trwają także prace związane z rozbudową centrów kompetencyjnych pracujących w modelu managed service o obszary dotyczące m.in. obsługi prawnej, forensic czy ESG, wykorzystujące doświadczenie zespołu ekspertów PwC Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie (obecnie ponad 1000 pracowników).

Bardzo mocno w ostatnich latach rozwinęliśmy nasz zespół doradztwa technologicznego, który liczy już ponad 1000 osób. Transformacja cyfrowa w Polsce weszła w kolejną fazę rozwoju m.in. przez zmiany spowodowane pandemią i dlatego tak ważna jest współpraca z naszymi partnerami technologicznymi. Dzięki niej oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązania, pomagające im osiągnąć wysoki poziom dojrzałości cyfrowej – mówi Adam Krasoń.

Globalna strategia The New Equation zakłada stworzenie w sumie we wszystkich krajach, gdzie jest obecne PwC, 100 tys. nowych miejsc pracy, aby wzmocnić i rozszerzyć kompetencje potrzebne do wspierania przedsiębiorców w sprostaniu oczekiwaniom ich interesariuszy i społeczeństwa.

Nowa strategia PwC zakłada dodatkowo:

-stworzenie centrów kompetencyjnych dla specjalistów w zakresie kluczowych obszarów ESG, jak również globalnej Akademii ESG, która umożliwi wszystkim partnerom i pracownikom zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej ESG i wykorzystanie jej w projektach

-zwiększenie inwestycji w poprawę jakości we wszystkich liniach biznesowych, w tym przeznaczenie 1 mld dol. na przyspieszenie wdrażania technologii, które jeszcze bardziej zautomatyzują i wzmocnią jakość usług audytowych doskonaląc model audytu przyszłości,

-otwarcie Instytutów Przywództwa - pierwszy z nich będzie miał siedzibę w Stanach Zjednoczonych

-kontynuowanie szybkiego rozwoju wykorzystania chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i innych nowych technologii w celu dostarczania klientom informacji i zwiększania ich przewagi konkurencyjnej

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Lokale gastronomiczne powoli odrabiają straty po lockdownie

Powiązane tematy

Komentarze