Informacje

piec / autor: Pixabay
piec / autor: Pixabay

Większe wsparcie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 stycznia 2022, 19:00

    Aktualizacja: 24 stycznia 2022, 19:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Nawet 69 tys. zł dotacji m.in. na termomodernizację i wymianę pieca, dofinansowanie sięgające 90 proc. kosztów inwestycji i obniżone progi dochodowe uprawniające do wsparcia – to nowe zasady programu „Czyste powietrze”, którego trzecią odsłonę ogłoszono w poniedziałek w Bieruniu na Śląsku.

Nabór wniosków w ramach trzeciej części rządowego programu antysmogowego rozpocznie się we wtorek. Nowe zasady mają umożliwić skorzystanie z programu także osobom o niższych dochodach, zwiększając jednocześnie zakres wsparcia.

Jak przypomniała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, dotychczas w ramach uruchomionego w 2018 roku programu „Czyste powietrze” złożono ponad 380 tys. wniosków (w tym ponad 184 tys. w samym ubiegłym roku) na łączną kwotę ponad 6 mld zł.

To pokazuje, że jest to niezwykle ważny, potrzebny, ale też dobrze funkcjonujący program. W nowej części zwiększamy kwotę wsparcia do 69 tys. zł. Zakres wsparcia to nadal termomodernizacja, możliwość wymiany okien i drzwi, i oczywiście wymiany kotła, czyli źródła ciepła – powiedziała szefowa resortu klimatu, podkreślając, iż dzięki wprowadzonym zmianom z program skorzystają również osoby uboższe.

Program staje się dostępny dla tych najbardziej potrzebujących. Obniżamy próg dochodowy dla beneficjentów do 1260 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 900 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego – wskazała minister, zachęcając do współpracy przy programie gminy, które jeszcze do niego nie przystąpiły, oraz kolejne banki.

Wniosek można złożyć albo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, albo w gminie, jeżeli gmina współpracuje w programie, albo w banku, jeżeli potrzebujemy wsparcia kredytowego – dodała Anna Moskwa.

Resort klimatu deklaruje dalszą pracę nad dostosowaniem programu „Czyste powietrze” do korzystania ze środków unijnych, a także przegląd tzw. kosztów kwalifikowanych - choćby pod kątem położenia większego nacisku na termomodernizację, która skutecznie przekłada się na oszczędności w zakresie efektywności energetycznej.

Niebawem szansę na wymianę kopciucha z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim – zapowiedziała Anna Moskwa.

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – z podwyższonym poziomem dofinansowania do 37 tys. zł, licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy. W pierwszej kolejności – od wtorku - rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach programu). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze, dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane.

Przymierzamy się do drugiego etapu prac, obejmującego między innymi prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji – zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Inne zmiany, które będą obowiązywać – tak jak trzecia część programu – od wtorku to m.in. uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Dodatkowo wśród istotnych zmian znalazły się: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze”, oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe - ze względów bezpieczeństwa.

Dotychczas w programie „Czyste Powietrze” złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania - najwięcej w woj. śląskim (ponad 64,5 tys. wniosków na ok. 885 mln zł). W skali ogólnopolskiej podpisano ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.

W najnowszym rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy woj. śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 r. była gmina Godów. Jednak w pierwszym takim zestawieniu – za pierwszy kwartał 2021 r. – najwyżej na podium znalazła się inna śląska gmina Bieruń, dlatego właśnie tu w poniedziałek ogłoszono trzecią edycję programu.

Program „Czyste Powietrze” nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Celem działań jest rozwiązanie problemu smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Na te cele przeznaczono 103 mld zł na lata 2018-2029. Pierwszy nabór w programie rozpoczął się 19 września 2018 r.; w kolejnych odsłonach zasady programu były uatrakcyjniane, a procedury – upraszczane.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze