Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Świetne wyniki eksportu. Niemcy głównym partnerem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 maja 2022, 13:50

  • Powiększ tekst

Eksport ogółem w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniósł 79,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 17,1 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 16,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych trzech miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 22,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 11,3 proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 9,5 proc., a w samym styczniu o zaledwie 3,3 proc.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 25,5 mld EUR i okazał się o 21,8 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 20,1 proc., a w samym styczniu o 15,1 proc. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (4,7 mld EUR, wzrost o 13,7 proc., po wzroście w okresie styczeń – luty 2022 na poziomie 10,7proc.), Włoch (3,9 mld EUR, wzrost o 14,2 proc., po wzroście w okresie styczeń – luty 2022 o 15,5 proc.), Holandii (3,5 mld EUR, wzrost o 22,5  proc. wobec wzrostu w okresie styczeń – luty o 16,6 proc.), ale również Słowacji (2,2 mld EUR wzrost o 34,4 proc. po wzroście w okresie styczeń – luty o 34,7proc.) i Belgii (2,2 mld EUR wzrost o 25,7 proc. po wzroście w okresie styczeń – luty na poziomie 23,8 proc.).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 13,1 mld EUR i okazał się o 22,0proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty 2022 notowany był tu wzrost sięgający 18,4proc.. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (4,9 mld EUR wzrost o 25,7proc. po wzroście w okresie styczeń – luty o 23,1 proc.), ale też do Szwecji (2,2 mld EUR wzrost o 10,6 proc.).

Rewelacyjnie prezentują się w trzech pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (9,4 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 26,5 proc.) np. do Wielkiej Brytanii (4,1 mld EUR wzrost o 25,7 proc.) i do USA (2,4 mld EUR wzrost o 42,3 proc.). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w trzech pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 3,4 mld EUR (spadek o 4,6 proc. – gdy jeszcze w okresie styczeń – luty notowany był wzrost o 22,8 proc.). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 6,1 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 12,3 proc..

W trzech pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 86,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 31,2 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 29,6 proc.

W okresie I – III 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 17,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 21,1 proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 21,4 proc. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 19,7 mld EUR i okazał się o 20,7 proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 18,8 proc.. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (4,1 mld EUR wzrost o 17,4 proc.), Holandią (3,3 mld EUR wzrost o 22,3 proc.), Francją (2,7 mld EUR wzrost o 14,4 proc.) i Belgią (2,1 mld EUR wzrost o 26,9 proc.).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 7,7 mld EUR (wzrost o 21,5 proc.) w tym z Czech 2,7 mld EUR (wzrost o 21,1 proc.). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (7,5 mld EUR wzrost o 40,1 proc.), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,8 mld EUR wzrost o 58,2 proc.), ale i z Koreą Południową (1,8 mld EUR wzrost o 16,8 proc.). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 8,2 mld EUR (wzrost o 90,5 proc.), głównie z Rosji (6,5 mld EUR wzrost o 107,8 proc.), zaś z krajów rozwijających się 25,5 mld EUR (wzrost o 35,6 proc.) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (12,9 mld EUR wzrost o 38,6 proc.).

W trzech pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 6,7 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 4,4 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 5,8 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 5,4 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,9 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -4,8 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -19,4 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

GUS/KIG/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych