Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Od początku roku rosną przychody z eksportu polskiej żywności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 września 2023, 10:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Mięso i jego przetwory, a głównie drób - to najważniejsze produkty eksportowe w pierwszych siedmiu miesiącach br. Przychody z tytułu wywozu tych produktów były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej, uzyskano 5,7 mld euro - poinformował zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Jak wynika z danych Biura Analiz i Strategii KOWR, od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld euro i była około 13 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Na wynik eksportu żywności miały wpływ relatywnie wysokie ceny transakcyjne produktów spożywczych na rynkach światowych, które podrożały po wybuchu wojny w Ukrainie. Ale jest to także zasługa polskich firm, które dbają by ich oferta była nie tylko przystępna cenowo, ale także dostosowana do wymogów danego odbiorcy” - wyjaśnił Wroński. Rozwojowi handlu sprzyja również aktywne poszukiwania nowych rynków zbytu - dodał.

W pierwszych miesiącach tego roku ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej miały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które to odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r - zaznaczył wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wywóz do krajów UE-27 wygenerował przychody na poziomie 21,8 mld euro (wzrost o 11 proc.), co stanowiło blisko 3/4 (73 proc.) przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem - wynika z danych KOWR.

Eksport na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w okresie styczeń–lipiec 2023 r. wyniósł 7,5 mld euro i był o 15 proc. większy niż przed rokiem. Do Niemiec eksportowano głównie wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, karmę dla zwierząt, pieczywo i wyroby piekarnicze. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Niderlandy, Francja, Włochy, Czechy.

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wygenerował ponad 14 mld euro przychodów, co stanowiło 47 proc. wartości eksportu rolno-spożywczego w okresie od stycznia do lipca 2023 r.

O 20 proc., do 8 mld euro, wzrosła w pierwszych siedmiu miesiącach br. wartość sprzedaży żywności do krajów pozaunijnych. Największymi jej odbiorcami była Wielka Brytania i Ukraina, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska, Nigeria, Turcja. Głównie na te rynki eksportowano: pszenicę, produkty mleczne, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec. Przychody z tego tytułu wyniosły 5,7 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe (42 proc.) oraz przetwory mięsne (25 proc.).

Drugą pod względem wartości pozycję z 15 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których łączna sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., wzrosła o 23 proc., do 4,4 mld euro. W tej grupie dominowała pszenica oraz kukurydza.

Import produktów rolno-spożywczych w okresie I-VII br. wyniósł 18,9 mld euro i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie 10,8 mld euro czyli o 25 proc. wyższym r/r. - poinformował KOWR.

Czytaj także: Olej inny niż wszystkie

PAP/

Powiązane tematy

Komentarze