Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Rekordowy eksport polskiej żywności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 15 grudnia 2022, 16:29

  • Powiększ tekst

Nienotowany dotychczas poziom 39,2 mld euro (183 mld zł) wyniosła wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych za okres 10 miesięcy tego roku - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Wpływy z eksportu były o 27,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

To bardzo dobre wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych - ocenił zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Z uwagi na uwarunkowania geopolityczne i gospodarcze głównym partnerem handlowym Polski pozostają kraje Unii Europejskiej, które odpowiadają za ponad 74 proc. wpływów uzyskanych z eksportu produktów rolno-spożywczych.

W okresie dziesięciu miesięcy br. na rynku unijnym sprzedano towary żywnościowe o wartości ponad 29 mld euro, co oznaczało wzrost o 30 proc. r/r. Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,7 mld euro, wzrost o 26 proc.), Niderlandów (2,6 mld euro, wzrost o 43 proc.), Francji (2,4 mld euro, wzrost o 34 proc.), Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 20 proc.) i Czech (1,8 mld euro, wzrost o 34 proc.).

Osiągane imponujące wyniki w eksporcie są spowodowane produkcją bardzo dobrej, konkurencyjnej cenowo i jakościowo żywności, chętnie nabywanej przez konsumentów zagranicznych. Oczywiście wsparciem dla polskiego eksportu były i są tendencje do deprecjacji złotego względem euro czy też wysokie ceny żywności na rynkach światowych. Wymienione uwarunkowania zaliczam do ważnych czynników sprzyjających zwiększaniu uzyskiwanych przychodów przez krajowych przedsiębiorców - powiedział Marcin Wroński.

Duży wzrost odnotowano również w eksporcie na rynki pozaunijne. W okresie od stycznia do października 2022 r. do krajów trzecich Polska wyeksportowała produkty rolno-spożywcze o wartości przekraczającej 10,1 mld euro, co oznaczało wzrost o 20 proc. w odniesieniu do wyników uzyskanych przed rokiem.

Znaczącymi pozaunijnymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,0 mld euro, wzrost o 26 proc.), Ukraina (786 mln euro, wzrost o 20 proc.), Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska.

Rosnący eksport na rynki pozaunijne jest realizacją jednego z najważniejszych zadań umożliwiających rozwój krajowej branży żywnościowej, poprzez zwiększanie i dywersyfikację relacji biznesowych na rynkach globalnych. W znacznym stopniu przyczynia się do tego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wspiera działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, co uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych - tłumaczy wiceszef KOWR.

W strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego z Polski dominowały mięso i produkty mięsne (8 mld euro, wzrost o 39 proc.), w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (5,4 mld euro, wzrost o 40 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (3,6 mld euro, wzrost o 5 proc.), produkty mleczne (3,1 mld euro, wzrost o 42 proc.) oraz cukier i wyroby cukiernicze (2,6 mld euro, wzrost o 15 proc.) - podał KOWR.

Import towarów rolno-spożywczych w okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. osiągnął wartość 26,2 mld euro (122 mld zł) i był o 29,6 proc. większy niż przed rokiem.

Bardzo duży wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców. Co najważniejsze saldo wymiany handlowej w okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. było dodatnie i wyniosło 13 mld euro (61 mld zł).Biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje rozwoju handlu zagranicznego w całym 2022 r. polski eksport żywności może przekroczyć wartość 45 mld euro – podsumował Marcin Wroński.

PAP/RO

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych