Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Zakaz diesli? Polacy mówią "nie" (Sondaż)

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2023, 19:47

  • 2
  • Powiększ tekst

Większość badanych - 67 proc. - opowiada się przeciwko zakazowi rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku; respondenci w większości - 81 proc. - sprzeciwiają się też ograniczaniu obrotu gotówką – wynika z badania pracowni PBS dla Centrum Badań Polityki Europejskiej (CBPE) przy Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS)

Z badania wynika, że większość badanych nie chce zakazu rejestracji samochodów spalinowych po roku 2035 - przeciw tym przepisom opowiada się w sumie 67 proc. respondentów, przy czym 46 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 21 proc. - „raczej nie”. Pomysł popiera nieco ponad jedna czwarta (28 proc.) pytanych, z czego 12 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 16 proc. - „raczej tak”. 5 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat - wynika z sondażu pracowni PBS, którego wyniki opublikowano na profilu CBPE na Facebooku.

Jak wskazano w informacji, „zdecydowany sprzeciw wobec planowanego zakazu rejestracji wymyka się tradycyjnym podziałom społecznym w Polsce”. „Sceptyczni są zarówno mieszkańcy wsi (74 proc.), małych miast (71 proc.), średnich ośrodków (66 proc.), jak i metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców (56 proc.). Sprzeciw wobec nowych przepisów wyraża 60 proc. ankietowanych z wyższym wykształceniem, 68 proc. ze średnim oraz większość osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym (po 71 proc.)” - podkreślono.

W badaniu spytano również o opinie Polaków na temat propozycji przeniesienia obszaru lasów i gospodarki leśnej z wyłącznych kompetencji państw członkowskich do obszaru wspólnej polityki UE. Z sondażu wynika, że ponad połowa ankietowanych (58 proc.) sprzeciwia się takiej zmianie, z czego „zdecydowanie nie” odpowiedziało 37 proc. badanych, a 21 proc. - „raczej nie”. Propozycję popiera natomiast 34 proc. badanych, z czego 13 proc. popiera ją zdecydowanie, a 21 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Jak zauważono w informacji, przeciwnicy przeniesienia kompetencji dotyczących gospodarki leśnej na poziom unijny przeważają w każdej z badanych grup wiekowych, niezależnie od podziału na wykształcenie.

W badaniu ankietowani zostali zapytani także o dwie propozycje przedstawione przez organizację pozarządową C40, która - jak wskazano - zaproponowała w swoim raporcie ograniczenie spożycia mięsa do 16 kg rocznie na osobę oraz ograniczenie zakupu odzieży do ośmiu nowych sztuk rocznie na osobę. Przeciwko propozycji ograniczenia spożycia mięsa opowiedziało się w badaniu 75 proc. ankietowanych, z czego 57 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 18 proc. - „raczej nie”. Propozycję poparło natomiast 21 proc. badanych, z czego 9 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 12 proc. - „raczej tak”. 4 proc. respondentów nie ma natomiast zdania na ten temat.

Jak czytamy, przeciwko propozycji dotyczącej ograniczenia zakupu nowych ubrań opowiedziało się w badaniu 73 proc. badanych, z czego 53 proc. „zdecydowanie nie”, a 20 proc. - „raczej nie”. Propozycję popiera natomiast - jak wynika z sondażu - 24 proc. respondentów, z czego 11 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 13 proc. - „raczej tak”. 3 proc. nie ma zdania na ten temat.

Z badania wynika ponadto, że powszechny sprzeciw respondentów budzi propozycja likwidacji obrotu gotówkowego i przejścia wyłącznie na transakcje bezgotówkowe. Takim rozwiązaniom przeciwnych jest 81 proc. respondentów, z czego 58 proc. zdecydowanie ich nie popiera, a 23 proc. - raczej nie. Za propozycją opowiedziało się natomiast 16 proc. ankietowanych, z czego 6 proc. popiera je zdecydowanie, a 10 proc. badanych odpowiedziało „raczej tak”. 3 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Badań Polityki Europejskiej przez PBS Sp. z.o.o. przy zastosowaniu ilościowej metody zbierania danych techniką CATI. Próba objęła 1000 dobranych losowo respondentów (n=1000, w tym kobiety n=469, mężczyźni n=531).

Czytaj też: Przyszłościowe inwestycje? Nowy kredyt na renowację klasyka

PAP/KG

Powiązane tematy

Komentarze